Referendum o rozšiřování zástavby v Dobříši

Umožní zastupitelé občanům města Dobříše svobodně rozhodnout o budoucím charakteru města a zamezení další zástavby volné krajiny? Sledujte hlasování na veřejném jednání zastupitelstva ve čtvrtek 17.02.2022. Návrh na vyhlášení místního referenda předložili čtyři dobříšští zastupitelé ze sdružení nezávislých kandidátů PRO DOBŘÍŠ.

„Chceme, aby se občané mohli vyjádřit k tak zásadnímu rozhodnutí, jakým je budoucí charakter města. Politická reprezentace, jakákoliv, má znát názor občanů a respektovat jej. Město potřebuje v této věci jasnou a dlouhodobě pevnou vizi hned. Otázka má souvislost s tématy, která se rozhodují již nyní – zda budeme stavět přivaděč vody s kapacitou pro deset nebo patnáct nebo dvacet tisíc obyvatel, jaká bude kapacita infrastruktury obecně včetně dalšího občanského vybavení.“, vysvětluje Václav Bálek.

> celý článek

Dejte svůj hlas projektu Tvoříme Dobříš 2020!

úterý 4. 2. 2020 | Participativní rozpočtování

Již od 3. února se můžete zapojit do hlasování a podpořit návrh, který právě vás oslovil. Hlasování bude ukončeno 13. března. Ve stejný den budou zveřejněny výsledky projektu Tvoříme Dobříš 2020, pro který je letos určena částka 500 000 Kč.

Návrhy projektů na https://vote.d21.me/cs/info/TvorimeDobris2020/proposals

Způsob hlasování: Pro hlasování Vám přijde SMS kód, který zadáte do aplikace. Z každého mobilního čísla tak lze hlasovat jen jednou. K dispozici máte 2 kladné hlasy pro vybrané 2 projekty, které chcete podpořit. Můžete také použít jeden záporný hlas pro negaci návrhu, který nechcete podpořit.
Více o Tvoříme Dobříš a zveřejněné výsledky hlasování ➡️ na https://tvorime.dobris.cz.

MESOH vykazuje dobré výsledky

Dagmar Mášová, Pavel Svoboda

středa 22. 1.  2020 | Životní prostředí a ekologie

Vážení spoluobčané, dovolujeme si reagovat na článek: „Zkušební doba MESOH je za námi, jste pro podepsání smlouvy na další rok?“ ze dne 14.01.2020, který byl zveřejněn na webu Dobříšskoaktuálně.cz (odkaz).

Nemyslíme si, že nyní je správná doba na vyvolání diskuze, zda pokračovat. Systém běží teprve 3 měsíce a vykazuje skvělé výsledky. Vzhledem ke změnám zákona o odpadech, kdy se v celé Evropě pravidla zpřísní, se chceme i my v Dobříši na tyto změny připravit.  Zavedený systém v Dobříši vyvolává opravdu spoustu emocí a otázek, negativních i pozitivních. Více slyšet jsou ty negativní, ale i pozitivních ohlasů je hodně.  Denně se mám možnost setkat s lidmi, kteří chtějí systém objasnit, dovysvětlit. Řešíme připomínky, reklamace, bohužel i nepravdy.

Jak třídíme?

Srovnáme-li množství směsného komunálního odpadu (SKO) v posledních letech s roky 2010-2014, můžeme říct, že množství klesá. Pokud se ale na data podíváme blíže, od roku 2016 množství směsného odpadu trvale rostlo. Až v loňském roce nastal zlom, kdy objem po 3 letech trvalého růstu poklesl. V porovnání s r. 2018 každý měsíc roku 2019 vyprodukovali občané Dobříše méně SKO. V průměru se v roce 2019 každý měsíc svezlo o 20 tun méně než v měsících roku 2018. Ještě větší pokles nastal od října, kdy se za poslední tři měsíce roku 2019 svezlo v měsíčním průměru o 35 tun směsi méně. Celkem tak rok 2019 znamená o 248 tun méně SKO než v roce předcházejícím, co odpovídá produkci odpadu za 2 měsíce. To je množství odpovídající 40 plným popelářským vozům!

> celý článek

Prohlášení Jany Vlnasové o rezignaci na starostku

středa 22. 1. 2020 

Vážení spoluobčané,

tímto oznamuji, že ke dni 3. března 2020 podám rezignaci na funkci starostky města Dobříše.
Koaliční partneři PRO DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL uvedli ve svém společném prohlášení politicky korektní důvod odstoupení paní starostky „z osobních důvodů“. Ve svém prohlášení bych však chtěla být konkrétnější.
Přestože někteří kolegové ocenili moji intenzivní práci za více jak rok mého působení na radnici a vyslovili mi uznání, na druhou stranu mi sdělili své zásadní výhrady k některým aspektům stylu mé práce ve vedení města. Je věcí názoru, do jaké míry byla kritika postavena na racionálních základech. Radní za PRO DOBŘÍŠ však navrhli, abych odstoupila z funkce starostky. Tento krok měl dle jejich názoru umožnit plynulé pokračování koaliční spolupráce.

> celý článek

Společné prohlášení Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL

pondělí 20. 1. 2020 |

Vážení spoluobčané,

paní Jana Vlnasová oznámila, že bude ke dni 3.3.2020 rezignovat na funkci starostky města Dobříše. Důvody odstoupení paní starostky jsou osobní a zástupci koalice stran Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL se shodli, že jim nepřísluší se k nim dále vyjadřovat. Paní Jana Vlnasová zůstává i nadále členkou zastupitelstva města. Všichni zástupci koaličních stran tímto děkují paní starostce za odvedenou práci a přejí jí mnoho úspěchů v osobním i dalším profesním životě.

Zástupci koalice Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL jednoznačně deklarují, že budou ve vzájemné spolupráci i nadále pokračovat, byť v pozměněném personálním obsazení.  Na 27.1.2020 je svoláno zasedání zastupitelstva města, na kterém proběhne volba nového starosty města. Kandidátem na starostu je pan Pavel Svoboda (Pro Dobříš).

Za koalici Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL a nezávislí

Pavel Svoboda (Pro Dobříš), Tomáš Vokurka (ODS) a Miroslav Sochor (KDU-ČSL a nezávislí)

Tvoříme Dobříš 1. ročník – participativní rozpočtování

středa 20. 11. 2019 | Participativní rozpočtování

Dne 11. 11. 2019 byl spuštěn sběr návrhů pro rok 2020. Částka, která se na projekty bude rozdělovat, by však měla být vyšší než letos. Našim cílem je přesvědčit kolegy zastupitele, aby v rozpočtu na rok 2020 podpořili položku pro projekty participativního rozpočtu ve výši 500 tisíc Kč.

Podrobná pravidla a harmonogram najdete ➡️ https://tvorime.dobris.cz

Pravidla zůstávají téměř beze změn. V novém ročníku mezi základní pravidla patří: návrh může podat osoba starší 15 let. Každý může podat jen jeden návrh. Podmínkou pro zařazení do hlasování je účast navrhovatele na prezentaci návrhů. Pro tato setkání s veřejností předpokládáme 1 až 2 termíny. Navrhovaný projekt nesmí propagovat produkty či služby komerčního, náboženského či politického charakteru. Celková částka může být využita jedním vítězným návrhem. Pokud nebude realizací vítězného návrhu vyčerpána celá částka, ze zbývajících návrhů budou realizovány návrhy na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího návrhu až do vyčerpání vyčleněných prostředků. Návrhy bude možné podávat do 25. 1. 2020. Harmonogram a detailní pravidla jsou zveřejněna na stránkách https://tvorime.dobris.cz.

Komise pro životní prostředí ke změně systému sběru odpadu

MVDr. Jaromír Bláha

středa 20. 11.  2019 | Životní prostředí a ekologie

Komise města Dobříš pro životní prostředí a ekologii projednala dne 15. července návrhy na změnu systému sběru a třídění odpadů v Dobříši. Jednomyslně doporučila radě města pokračovat v zavedení systému MESOH, a to na základě jednoznačných věcných důvodů.

Komise se na základě usnesení zastupitelstva města zabývala návrhem zastupitele T. Helebranta, porovnávala jeho návrh se zaváděným systémem MESOH. K jednání přizvala navrhovatele pana T. Helebranta a J. Procházku, jakož i jednatele DOKASu J. Marka, zúčastnil se i předseda dozorčí rady DOKASu Z. Kafka.

Jednání bylo korektní a věcné, za což bych chtěl všem zúčastněným poděkovat. Veškeré podstatné informace a argumenty, které na jednání zazněly pro a proti oběma posuzovaným návrhům, jsou uvedeny v zápise, který je stejně jako výše uvedené podklady zveřejněný na webu města.

> celý článek

Motivační systém pro sběr a třídění odpadu (MESOH)

Komentář Pavla Svobody

pondělí 16. září 2019 | Názory a komentáře, Životní prostředí a ekologie

Poplatek na jednání Zastupitelstva včera nebyl součástí schvalované vyhlášky. Ta se schvalovala, aby byl nastaven právní rámec pro dobrovolný pilotní provoz a načítání kódů od 1.10.2019. Poplatek chceme přesněji spočítat na základě dat za 3 čtvrtletí 2019 (kolik se třídí, jak odhaduje Dokas náklady atd.) a na základě výsledků pilotního provozu MESOH, a dále po přípravě rozpočtu na 2020. Vyhláška o poplatku bude předložena zastupitelstvu v prosinci, spolu se sazebníkem slev za sběr EKO bodů v rámci MESOH, které mohou vést až k 70% slevě na poplatku.

Pokud k MESOH budete mít jakékoli dotazy, přečtěte si prosím informace na webu města. Nenašli jste odpověď? Ptejte se dál. 📩 Pište na dotazy@mestodobris.cz. Budeme se snažit Vám spolu s kolegy poctivě odpovědět.

> celý článek

Tvoříme Dobříš • Vítěz

sobota 14. září 2019 | Participativní rozpočtování

Výhercem nultého ročníku se stal projekt Venkovní posilovny v Lipkách. Gratulujeme! > výsledky

Tvoříme Dobříš • Hlasování

středa 21. července 2019 | Participativní rozpočtování

Od 15. 8. 2019 lze na stránkách https://tvorime.dobris.cz hlasovat o návrzích, které by se měly v rámci participativního rozpočtu realizovat do konce tohoto roku. V letošním ročníku se sešlo 21 návrhů.

Hlasovat lze jen prostřednictvím Internetu. Pro hlasování na webu zadáte číslo svého mobilního telefonu, na který přijde SMS s jednorázovým kódem, který opíšete na webovou stránku. Tím je zajištěno, že každý může hlasovat jen jednou. Každý hlasující má k dispozici dva kladné a jeden záporný hlas. Lze tedy hlasovat PRO dva návrhy a PROTI jednomu. Záporný hlas pomáhá eliminovat kontroverzní návrhy.

> celý článek

Nová aplikace Výsadba a úprava zeleně

neděle 7. července 2019 | Životní prostředí a ekologie

Výsadbou dalších stromů a keřů na Dobříši tam, kde je to vhodné a možné, můžeme zmírnit negativní dopady tepelných ostrovů ve městě a předcházet jejich vzniku. Zdravá vzrostlá zeleň má pozitivní vliv na prostředí, ve kterém žijeme. Zelené plochy a stromy jsou ozdobou města a v létě zdrojem stínu. Stromy mají svůj estetický význam a výrazně snižují prašnost a hluk. Přejete si v blízkosti svého bydliště nebo i jinde na území města Dobříše vysadit nové stromy či keře?

➡️ https://hlaseni.tmapy.cz/#1000013

Komise pro životní prostředí a ekologii navrhla jednoduchý způsob a zřízení elektronické aplikace, prostřednictvím které mají občané možnost navrhnout výsadbu stromů ve vybrané lokalitě.

> celý článek

Tvoříme Dobříš – participativní rozpočtování

středa 5. června 2019 | Participativní rozpočtování

Máte nápad, co by se v Dobříši mohlo změnit k lepšímu?
V tomto roce spouštíme nultý ročník participativního rozpočtu. K dispozici je 100 000 Kč na realizaci jednoho návrhu do konce r. 2019. Může to být zvelebení nějakého dobříšského zákoutí, pár laviček, nová skluzavka apod. Prosíme, podělte se o své nápady. V září proběhne hlasování a nejúspěšnější návrh budeme realizovat.

Podrobná pravidla a harmonogram najdete ➡️ https://bit.ly/2JXvHth

Více o projektu se dozvíte na informačním setkání s prvky kulatého stolu ve čtvrtek 13. června od 18:00 ve společenském sále kulturního domu.

> celý článek

Komise pro životní prostředí a ekologii zahájila práci

pondělí 3. června 2019 | Životní prostředí a ekologie

Rada města jmenovala Komisi pro životní prostředí a ekologii ve složení Mgr. Taťána Belúchová (předsedkyně), MVDr. Jaromír Bláha, Mgr. Petr Dostál PhD., Ing. Jiří Klimt, Ing. Ivo Salcman, Ing. Radek Vlnas, Bc. Jana Vlnasová. Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady, takže může dávat Radě města podněty.

Na prvním jednání na konci dubna se komise věnovala zejména zeleni

Zkrášlení náměstí květinami a dalšími úpravami zeleně, možnostmi získat na zeleň dotace, ale také problémy s péčí o stromy ve městě.

Komise jednala o podnětu občana s výhradami k péči o zeleň na příkladu v lokalitě Dubinské Kaštánky, o kvalitě péče i v jiných místech prováděné DOKASem a dodavatelskými firmami při relativně vysokých cenách DOKASu. Komise na některém z příštích jednání porovná ceníky péče o zeleň DOKASu s ceníky jiných (srovnatelných) měst.

> celý článek

Jak to dopadne s lesy kolem Dobříše?

úterý 7. května 2019 | Názory a komentáře, Životní prostředí a ekologie

Lesy v celé ČR plošně hynou, nejvíce je teď postižena severní Morava a Vysočina. Jednou ze dvou hlavních příčin je pěstování smrkových monokultur v nižších a středních polohách, kde nemá smrk vhodné prostředí, případně pěstování příliš hustých borových porostů. Druhou hlavní příčinou je klimatická změna, která problém akceleruje, protože smrky s mělkými kořeny trpí suchem. Oslabené porosty pak napadá kůrovec, který se masivně šíří.

Velkou část smrkových lesů dlouhodobě zachránit nejde. Podle posledních analýz pracovníků Lesnické a dřevařské fakulty v Brně je riziko hynutí u 80 % smrkových lesů v ČR. Mapka č. 1 ukazuje místa, kde již smrk nemá vhodné podmínky k přežití (červená, oranžová a žlutá barva).

Je méně pravděpodobné, že odumírání smrků v okolí Dobříše bude postupné a potrvá několik desetiletí. Mnohem pravděpodobnější jsou pesimističtější scénáře, podle kterých se zde kalamita rozvine již tento nebo následující roky. Podle odhadů ministerstva zemědělství bude letos kůrovcem v republice napadeno  30–50 milionů m3 stromů, což je až dvojnásobek loňského rekordu. Před dvěma týdny se v Praze konala mezinárodní konference Evropského lesnického institutu, kde jasně zaznělo, že kůrovcové kalamity budou stále intenzivnější a současné metody „boje s kůrovcem“ nemohou uspět.

> celý článek

Sex, drogy a autobus

čtvrtek 4. května 2019 | Názory a komentáře

Na posledním jednání rady jsme všichni podpořili návrh „přebourat“ kruháč tak, aby se zmenšil prostřední ostrůvek a autobusy dlouhé 15m s třemi nápravami jím mohly projíždět. Arriva nakoupila nové dlouhé autobusy Iveco a Setra a plánuje jejich nasazení i na trasu Příbram-Praha. Takže sice se dojezd v pondělí ráno nezrychlí, ale je naděje, že si na konci léta více cestujících sedne.

Reklama koupajících se slečen. Ane? Ne? Všichni máme kladný vztah k ženským prsům, formovaný od narození. Jsme savci. Samozřejmě diskutovaná reklama je sexistická. Foto 2 koupajících se dam nijak nesouvisí s produkcí dřevařské firmy, pouze využívá toho, že sex prodává. Respektuju, že se každý snaží propagovat své zboží a služby, jak sám uzná za vhodné, při dodržení základních pravidel. A jsem rád za každého slušného podnikatele v Dobříši. Billboard před Coopem se mi nelíbí – domnívám se, že by mobilní plakátovací plochy v centru měly být využívány výjimečně, ne pro dlouhodobou propagaci čehokoliv. Ohledně ohrožení mravního vývoje školáků, podobně se mi nelíbí ani reklama na opačném rohu na elektronické cigarety. Jsem ale velmi opatrný na zákazy na základě vkusu kohokoli. Diskutujme, přesvědčujme se a svobodně se rozhodujme. Raději budu doufat, že společná debata povede ke stažení těchto reklam.

> celý článek

Komentář Pavla Svobody

čtvrtek 2. května 2019 | Názory a komentáře

Před 6ti měsíci jsem se stal zastupitelem a radním na dobříšské radnici. Po celou dobu přemýšlím, jak bych měl správně komunikovat s těmi, díky jejichž hlasům na radnici sedím. I všemi ostatními. Preferoval bych nějakou elektronickou komunikaci spíš než cpát články do Dobříšských listů. Většinou to bude dlouhé – řada věcí nejde nacpat do pár vět. Pokud se zajímáte o dění v Dobříši a detaily různých kauz už znáte, můj komentář nemusí přinést moc nového.

Než se pustím k jednotlivým kauzám, ještě pár obecnějších komentářů.

Jedním z prvních procitnutí na počátku mého zastupování bylo, jak vše běží pomalu a ve velkých emocích. Doposud jsem vždy pracoval ve firmách, které ať malé nebo s tisíci zaměstnanců, vždy mají nějakou hierarchii rozhodování. V zastupitelské demokracii to tak není. O bodech se hlasuje. A někdy nefungují racionální důvody, zdravý rozum ani veřejný zájem. Každý hlasuje sám za sebe. S tím souvisí velmi dlouuuuhé diskuze na jednáních rady města a zastupitelstvu. Mrzí mne, když se stavíme koalice proti opozici. Naopak mám vždy radost, pokud se na některém tématu shodneme napříč.

Druhá poznámka patří k odbornosti. Zpočátku mne trápilo, že jednotlivým bodům dost nerozumím, nejsem odborník na zákony, správní řízení, sociální politiku a kupu dalších věcí. Takže by bylo velmi snadné se zdržet hlasování. V demokracii ale rozhodují volení zástupci, kteří by měli reprezentovat pestré spektrum voličů a používat zdravý rozum. Vycházím z toho, že na radnici nesedím proto, abych se zdržel, ale abych vyjádřil svůj názor. Takže se snažím podklady připravené kolegy z Městského úřadu pročítat, zjišťovat detaily a hlasovat Pro nebo Proti. Binárně. „Zdržení se“ si schovávám na případný střet mých zájmů. Každých 14 dnů řešíme na Radě cca 40 nejrůznějších bodů. Na zastupitelstvo 1x za 2 měsíce se pak dostává cca 15 těch super důležitých.

> celý článek

Město Dobříš má nové vedení s naší účastí

pátek 2. listopadu 2018 | Komunální volby 2018

Milí spoluobčané, na včerejším ustavujícím zastupitelstvu byla zvolena starostkou města Dobříše vedoucí naší kandidátky Jana Vlnasová a místostarostkou Dagmar Mášová. Za PRO DOBŘÍŠ jsou dále členy rady města Václav Bálek a Pavel Svoboda. Naše koaliční partnery v radě zastupují Jaroslav Melša a Jitka Urbanová za ODS a Ivo Salcman za KDU-ČSL.

Úspěšně se tak završilo téměř měsíční jednání, během kterého jsme s našimi koaličními partnery dosáhli shody nad dalším směřováním našeho města a základními programovými body, které jsme zařadili do naší koaliční smlouvy a programového prohlášení.

Děkujeme vám všem, kteří jste nás během našeho dosavadního úsilí podporovali. Víme, že jsme na začátku složité cesty. Uděláme vše pro to, abychom Dobříši přinesli potřebná zlepšení a přispěli ke změně atmosféry směrem k otevřenosti a vzájemné spolupráci všech, kterým na našem městě záleží.

Jana Vlnasová
starostka města Dobříše
Dagmar Mášová
místostarostka města Dobříše

Koaliční smlouva a programové prohlášení

pátek 2. listopadu 2018 | Komunální volby 2018

Spolu s našimi koaličními partnery ODS a KDU-ČSL jsme včera po jednání ustavujícího zastupitelstva podepsali koaliční smlouvu, jejíž součástí je i programové prohlášení naší koalice pro volební období 2018 až 2022 (ke stažení ve formátu pdf).


Společné tiskové prohlášení
PRO DOBŘÍŠ, ODS Dobříš, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Dobříš

čtvrtek 18. října 2018 | Komunální volby 2018

Po prvním kole povolebních rozhovorů a jednání, která se uskutečnila v minulém týdnu, se posouváme dopředu. Jsme blízko vytvoření dobříšské koalice ve složení tří politických uskupení PRO DOBŘÍŠ, ODS, KDU- ČSL a nezávislí.

Všechny tři strany deklarovaly, že na základě vzájemně blízkého programového průniku a personálního porozumění již nebudou vyhledávat další koaliční partnery. V tomto týdnu začneme dojednávat shodu nad konkrétními body svých programů.

Trojkoalice ovšem neznamená, že jsme ostatním politickým subjektům zavřeli dveře. Naopak, budeme rádi za jejich racionální spolupráci oproštěnou od osobních ambicí. Uvítáme, budou-li všichni zvolení zastupitelé mít zájem jednat konstruktivně a podpořit jednotlivé body programu při budoucích jednáních zastupitelstva města.


Jednáme…

čtvrtek 11. října 2018 | Komunální volby 2018

„V současné době nás čekají ještě dvě schůzky, ale zatím je vše otevřené a více budeme vědět až příští týden,“ sdělila Příbramskému Deníku vedoucí naší kandidátky Jana Vlnasová.

Máme za sebou první schůzky se zástupci ODS, KDU-ČSL, ČSSD, Hnutím Otevřená radnice a TOP 09 a čekají nás ještě setkání se zástupci Starostů a nezávislých a s ANO.

O probíhajícíh jednáních si můžete přečíst i v dalším článku Deníku. Chceme jednat se zástupci všech stran, které se dostaly do zastupitelstva, protože na rozvoji Dobříše máme zájem spolupracovat se všemi zvolenými subjekty.


Děkujeme!

neděle 7. října 2018 | Komunální volby 2018

Děkujeme všem, kteří jste na Dobříši přišli k volbám.
Děkujeme všem voličům, kteří nás podpořili svým hlasem.
Společně jsme projevili odvahu a nyní sdílíme radost z dobrého výsledku ve volbách. Volby jsou však teprve prvním krokem ke změnám. Jsme na začátku cesty, na které nás čeká mnoho práce PRO DOBŘÍŠ, PRO VÁS!

V současné době jednáme s dalšími stranami a sdruženími, které ve volbách rovněž uspěly. Budeme se snažit naplnit co nejvíce záměrů z našeho programu, který pokrývá nejdůležitější oblasti života našeho města. Je rozdělený do devíti oblastí — od transparentní radnice, přes zodpovědné hospodaření, zapojení občanů do rozhodování, dopravu, územní rozvoj, životní prostředí, až po kulturu, sport a volný čas a zdravotní a sociální služby. Každá z oblastí je přehledně rozdělena do podrobných bodů, na kterých chceme pracovat.

Jsme přesvědčení, že Dobříš potřebuje transparentní a odpovědnou správu
ve prospěch jejích obyvatel.
Nikoliv arogantní vládu v zájmu jednotlivců, politických podnikatelů, či úzkých skupin propojených ve vedení a s vedením města.

Podívejte se na všechny členy našeho týmu.