Chcete se podílet na nákladech na uskutečnění referenda?

Daniel Konopáč

Organizátorům referenda můžete přispět na vzniklé výdaje zde: darujme.cz / Nadace Via

(Městu Dobříš jste již na pokusy o zablokování referenda přispěli ze svých daní: město za prohrané soudy utratilo necelých 200 tisíc korun.)

První místní referendum v Dobříši skončilo velkým úspěchem

Daniel Konopáč

První místní referendum v Dobříši skončilo velkým úspěchem zastánců referenda, ochrany přírody a omezení rozšiřování Dobříše.

Pro platnost referenda bylo třeba, aby se jej zúčastnilo alespoň 35% oprávněných voličů. Zúčastnilo se jich necelých 55%.
Pro závaznost bylo třeba,
aby se kladně vyslovilo více než 50% zúčastněných voličů (kladně se jich vyslovilo více než 65%),
a zároveň aby se kladně vyslovilo alespoň 25 % oprávněných voličů (kladně se jich vyslovilo více než 35%).

Tisková zpráva organizátorů referenda je zde: Občané Dobříše zvolili v referendu omezení zástavby Brodců, postupnou výstavbu a zachování charakteru menšího města v zeleni.
Vyhlášení výsledků na webu města je zde: Vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu Dobříš 2023

Místní referendum na území města Dobříš se koná současně s volbou prezidenta republiky ve dnech 13. a 14.1.2023.

Daniel Konopáč

Doporučuji všem, kdo si přejí rozumně omezit rozšiřování Dobříše a zachránit přírodu v Brodcích: přijďte a na všechny otázky odpovězte ANO.
(Byla to především otázka Brodců a rozšiřování Dobříše, která vedla k tomu, že čtyři zastupitelé za PRO DOBŘÍŠ Václav Bálek, Jaromír Bláha, Romana Bodorová a Jana Vlnasová vystoupili v minulém volebním období z koalice. Všichni čtyří referendum podporují.
Naopak ostatní tři bývalí zastupitelé za PRO DOBŘÍŠ, kteří pak v roce 2022 kandidovali za ODS – starosta Pavel Svoboda, Dagmar Mášová, Daniel Flígr – vystupují zásadně proti referendu.)

Web přípravného výboru, který referendum prosazoval a který vyhrál soudní boje s vedením města o to, zda se referendum bude konat, je zde: https://www.referendumdobris.cz/

Nepravdy z radnice – ODS Dobříš nás vodí za nos

Jana Vlnasová

V Dobříši se šíří znepokojující zpráva zveřejněná v zářijovém vydání Dobříškých listů (9/2022). Jejím autorem je Tomáš Vokurka (místostarosta a předseda místního sdružení ODS Dobříš). Ve svém článku sděluje veřejnosti informace, které budí vážné obavy mezi obyvateli města. T. Vokurka varuje před „finanční katastrofou“ města a píše: „Referendum k pozemkům v Brodcích by mohlo pro město znamenat finanční kolaps.“ Tomáš Vokurka však bohužel sděluje nepravdivé informace.

Pravdou však je, že otázka referenda, ve které je zmíněna lokalita Brodce, se nijak netýká zastavitelných pozemků v soukromém vlastnictví, ale směřuje k zamezení výstavby na pozemcích ve vlastnictví města Dobříš:

Zastupitele, kteří referendum prosazují (6 jich hlasovalo pro vyhlášení referenda), pak Tomáš Vokurka ve svém článku zcela vágně obviňuje, že „referendum prosazují na základě lživých, nepravdivých či zkreslených informací.“. Současně tato obvinění nebyl schopen vysvětlit konkrétně.

Tomáš Vokurka má jistě právo na svůj názor. Já však říkám, že ani zastupitelé ani žádný občan nejsou povinni snášet křivá obvinění.

Je opravdu nutné, aby se vedení ODS v Dobříši uchylovalo k nečistým způsobům předvolební propagandy?

Podrobná fakta k článku jsou zde: Nepravdy z radnice-fakta.pdf

> celý článek

Zdržování místního referenda

Jaromír Bláha

Během pouhého jednoho měsíce shromáždila spontánně vzniklá občanská iniciativa „Brodce všem“ 1570 podpisů dobříšských občanů za vyhlášení místního referenda o zástavbě Brodců a okolní krajiny. Smekám. Nevím o jiném případu města, kde by potřebný počet podpisů k vyhlášení místního referenda shromáždili tak rychle. (…)

Každý občan Dobříše se tak bude moci v místním referendu vyjádřit k otázkám:

  1. Zda si přeje, aby městské pozemky v Brodcích zůstaly nezastavěné.
  2. Zda si přeje, aby byla zachována a zpřesněna pravidla etapizace v územním plánu.
  3. Zda si přeje, aby se město rozvíjelo na k tomu již územním plánem vymezených rozvojových plochách a zástavba se v budoucnu nerozšiřovala na úkor současné zemědělské půdy, zeleně či lesů vně do okolní krajiny. I takové návrhy se totiž už objevují a vidíme, jak tlak na zástavbu stále sílí.

(…) Podle zákona má nyní formálně místní referendum vyhlásit zastupitelstvo. Aby se referendum mohlo konat v září zároveň s volbami nové místní samosprávy, dalo sedm zastupitelů starostovi podnět ke svolání mimořádného jednání.

V době uzávěrky tohoto čísla Dobříšských listů není jasné, jestli se zastupitelé opakovaně sejdou v usnášeníschopném počtu, a když ano, jestli referendum podle zákona skutečně vyhlásí. Starosta města totiž dal najevo, že on pro vyhlášení referenda hlasovat nebude, ani když přípravný výbor shromáždil potřebný počet podpisů občanů Dobříše. Bude ostuda, že referendum asi bude nakonec muset vyhlásit soud. Referendum se tak ale nestihne udělat v září zároveň s komunálními volbami a proběhne až v lednu s volbami prezidenta republiky. Než bude referendum vyhlášeno, může zastupitelstvo pozemky města v Brodcích prodat nebo směnit. Doufejme, že to neudělá.

> celý článek

Brodce: Politická hygiena aneb Kdo si vlastně myje ruce?

Václav Bálek, Jaromír Bláha, Romana Bodorová, Jana Vlnasová

Tímto reagujeme na článek našich bývalých koaličních kolegů (zastupitelů Adama Böhma, Daniela Flígra, Dagmar Mášové, Pavla Svobody, Jitky Urbanové, Tomáše Vokurky) zveřejněný v minulém vydání Dobříšských listů 7–8/2022.

(…) Naprosto odmítáme tvrzení a zastrašování občanů, že jsme prosazovali vykoupení pozemků v Brodcích od stávajících soukromých vlastníků za stovky milionů korun. (…)

Vypovězení koaliční smlouvy bylo na stole již v březnu 2021, tedy osmnáct měsíců před volbami. Tehdy jsme na koaličních jednáních vyvinuli maximální úsilí, abychom předešli rozpadu koalice. Na konci dubna 2021 jsme však již byli nuceni okolnostmi vyvolat smírčí řízení, které ve výsledné dohodě potvrdilo parametry koaliční smlouvy – tj. nezastavitelnost městských pozemků v lokalitě Brodce, aniž by bylo nutné využít institut místního referenda, které již na smírčím řízení odmítali zastupitelé ODS. Bohužel i dohodu ze smírčího řízení začali ignorovat koaliční partneři ODS a část kolegů z PRO Dobříš v čele se starostou Pavlem Svobodou na počátku tohoto roku. (…)

Poslední záchranou byl návrh referenda k otázce ne/zastavitelnosti městských pozemků v Brodcích, jehož vyhlášení jsme navrhli na zasedání zastupitelstva a zároveň deklarovali, že budeme respektovat jakýkoli výsledek referenda. Opět, koaliční partneři z ODS a také Pavel Svoboda, Dagmar Mášová a Daniel Flígr nepřipustili konání referenda. Více již v této věci udělat nemůžeme. Není možné setrvávat v koalici s partnery, pro které dodržování dohod a daného slova nemá evidentně žádnou hodnotu a zřejmě nemohou pochopit, že pro nás jsou tyto hodnoty zásadní a jejich popírání znemožňuje další spolupráci, a je zcela jedno, jestli je to tři roky, tři měsíce či tři dny před volbami.

> celý článek

Referendum může být záchrana – nejen pro Brodce

Jaromír Bláha

Nešťastný záměr vybudovat na Brodcích satelitní městečko se dostal do územního plánu v roce 2002 (starosta Holobrada). Při změně územního plánu v roce 2010 to mohlo ještě změnit tehdejší vedení města (starosta Melša) a zastupitelé, ale neudělali to, protože jejich záměr byl zcela jiný – Brodce zastavět celé. Nyní už by bylo vynětí soukromých pozemků z dříve schválené zástavby velmi komplikované, znamenalo by soudy s jejich vlastníky. (…)

(…) Podle platného územního plánu by se v Brodcích zatím nemělo začít stavět ani na soukromých parcelách. Platí totiž pravidla takzvané etapizace, které mj. říkají: „Z obytných ploch by neměly být zahajovány další lokality do doby realizace velké většiny RD v lokalitách Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna.“ To znamená nejdřív dokončit zástavbu v již rozestavěných lokalitách a pak teprve otevřít další, územním plánem k tomu určené oblasti.

Vedení města však podniká aktivní kroky k tomu, aby se v Brodcích mohlo stavět co nejdříve. V květnu schválila Rada města smlouvu s developerem na výstavbu kanalizace pro oblast Brodců (PRO hlasovali Vokurka, Svoboda, Mášová, Urbanová, Flígr, PROTI Bálek, Sochor). A na červnovém jednání zastupitelstva máme jako zastupitelé vzít na vědomí informaci, že starosta Pavel Svoboda (jako pověřený zastupitel), úřad územního plánování a projektant, který připravuje změnu územního plánu, dohodli, že se všechna pravidla etapizace v územním plánu úplně zruší. To by v praxi znamenalo možnost okamžitého zahájení zástavby jak na Brodcích, tak na Bzdince, tak na všech dalších rozvojových lokalitách. (…)

> celý článek

Referendum může být záchrana – nejen pro Brodce

Jaromír Bláha

Nešťastný záměr vybudovat na Brodcích satelitní městečko se dostal do územního plánu v roce 2002 (starosta Holobrada). Při změně územního plánu v roce 2010 to mohlo ještě změnit tehdejší vedení města (starosta Melša) a zastupitelé, ale neudělali to, protože jejich záměr byl zcela jiný – Brodce zastavět celé. Nyní už by bylo vynětí soukromých pozemků z dříve schválené zástavby velmi komplikované, znamenalo by soudy s jejich vlastníky. (…)

(…) Podle platného územního plánu by se v Brodcích zatím nemělo začít stavět ani na soukromých parcelách. Platí totiž pravidla takzvané etapizace, které mj. říkají: „Z obytných ploch by neměly být zahajovány další lokality do doby realizace velké většiny RD v lokalitách Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna.“ To znamená nejdřív dokončit zástavbu v již rozestavěných lokalitách a pak teprve otevřít další, územním plánem k tomu určené oblasti.

Vedení města však podniká aktivní kroky k tomu, aby se v Brodcích mohlo stavět co nejdříve. V květnu schválila Rada města smlouvu s developerem na výstavbu kanalizace pro oblast Brodců (PRO hlasovali Vokurka, Svoboda, Mášová, Urbanová, Flígr, PROTI Bálek, Sochor). A na červnovém jednání zastupitelstva máme jako zastupitelé vzít na vědomí informaci, že starosta Pavel Svoboda (jako pověřený zastupitel), úřad územního plánování a projektant, který připravuje změnu územního plánu, dohodli, že se všechna pravidla etapizace v územním plánu úplně zruší. To by v praxi znamenalo možnost okamžitého zahájení zástavby jak na Brodcích, tak na Bzdince, tak na všech dalších rozvojových lokalitách. (…)

> celý článek

Referendum výstavbě v Brodcích nezabrání

Pavel Svoboda, Dagmar Mášová, Daniel Flígr

Návrh uskutečnění referenda, který je aktivitou části kolegů ze sdružení Pro Dobříš, a který bohužel v rámci sdružení nebyl vůbec diskutován, považujeme za nešťastný, ale především za neférový k občanům, kteří jej podporují. Je prezentován jako pokus o záchranu lokality Brodce, ve skutečnosti ale výstavbě v Brodcích nemůže nijak zabránit. V případě úspěchu povede jedině k tomu, že město přijde o možnost disponovat se čtyřmi pozemky v budoucí obytné zóně, která, ať se nám to líbí, nebo ne, někdy v budoucnu pravděpodobně vznikne. Tyto pozemky pak budou tvořit pouhé ostrůvky mezi budoucí zástavbou, bez možnosti rozumného využití. Jejich případným prodejem by přitom město mohlo získat prostředky na obecně prospěšné investice nebo údržbu majetku. Nebo by je mohlo vyměnit za pozemky jiné, jejichž vlastnictví by mělo větší přínos. Místo toho bude na základě případného referenda vlastnit čtyři travnaté plochy, ze kterých žádný občan Dobříše nebude mít sebemenší prospěch.

(…) Na závěr zopakujme – v Brodcích je nyní územní studií zajištěno, že v případě výstavby – pokud k ní vůbec někdy dojde! – jim dál zůstane jejich stávající rekreační charakter s minimálními dopady na občany Dobříše.  Podle našeho názoru je to v rámci dané situace skvělý výsledek a skutečné naplnění koaličního programu a programu sdružení Pro Dobříš. Je zcela v souladu s péčí řádného hospodáře i ve významu ochrany krajiny a rozvíjení přírodní hodnoty území.

> celý článek

 

Vypovězení koaliční smlouvy ze strany čtyř zastupitelů PRO DOBŘÍŠ

Václav Bálek, Jaromír Bláha, Romana Bodorová, Jana Vlnasová

My níže podepsaní zastupitelé ze sdružení nezávislých kandidátů PRO DOBŘÍŠ oznamujeme vypovězení koaliční smlouvy, uzavřené dne 1. 11. 2018 mezi jedenácti zastupiteli města Dobříš zvolenými za sdružení nezávislých kandidátů PRO DOBŘÍŠ a strany ODS a KDU-ČSL. Hlavním důvodem jsou opakovaná porušení ústních i písemných koaličních dohod ze strany zastupitelů ODS a ze strany některých zastupitelů PRO DOBŘÍŠ v čele se starostou Pavlem Svobodou, kteří podnikají kroky umožňující budoucí zástavbu vybraných pozemků ve vlastnictví města v lokalitě Brodce, s čímž zásadně nesouhlasíme.

(…) Vyjadřujeme politování nad opakovaným porušováním uzavřených ústních i písemných dohod ze strany ODS a některých zastupitelů města zvolených za PRO Dobříš v čele se starostou Pavlem Svobodou, kteří, jak nám v září loňského roku sdělili, chtějí za ODS v příštích volbách kandidovat. Za této situace pro nás není jiné řešení, než vypovězení koaliční smlouvy, přestože jsme si vědomi, že za dobu naší koaliční spolupráce se podařilo realizovat mnohé z našeho společného programu ve prospěch občanů i města Dobříše. Ze stejného důvodu rezignoval Ing. Václav Bálek na členství v Radě města.

Zároveň děkujeme Miroslavu Sochorovi, koaličnímu zastupiteli za KDU-ČSL, který vždy dodržoval slovo a přijaté dohody.

(…) Jsme rádi, že vznikla občanská iniciativa, která shromažďuje podpisy občanů Dobříše za vypsání místního referenda, ve kterém sami Dobříšáci rozhodnou o využití městských pozemků v Brodcích a o další zástavbě okolní krajiny.

> celý článek

Referendum o rozšiřování zástavby v Dobříši

Umožní zastupitelé občanům města Dobříše svobodně rozhodnout o budoucím charakteru města a zamezení další zástavby volné krajiny? Sledujte hlasování na veřejném jednání zastupitelstva ve čtvrtek 17.02.2022. Návrh na vyhlášení místního referenda předložili čtyři dobříšští zastupitelé ze sdružení nezávislých kandidátů PRO DOBŘÍŠ.

„Chceme, aby se občané mohli vyjádřit k tak zásadnímu rozhodnutí, jakým je budoucí charakter města. Politická reprezentace, jakákoliv, má znát názor občanů a respektovat jej. Město potřebuje v této věci jasnou a dlouhodobě pevnou vizi hned. Otázka má souvislost s tématy, která se rozhodují již nyní – zda budeme stavět přivaděč vody s kapacitou pro deset nebo patnáct nebo dvacet tisíc obyvatel, jaká bude kapacita infrastruktury obecně včetně dalšího občanského vybavení.“, vysvětluje Václav Bálek.

> celý článek

Dejte svůj hlas projektu Tvoříme Dobříš 2020!

úterý 4. 2. 2020 | Participativní rozpočtování

Již od 3. února se můžete zapojit do hlasování a podpořit návrh, který právě vás oslovil. Hlasování bude ukončeno 13. března. Ve stejný den budou zveřejněny výsledky projektu Tvoříme Dobříš 2020, pro který je letos určena částka 500 000 Kč.

Návrhy projektů na https://vote.d21.me/cs/info/TvorimeDobris2020/proposals

Způsob hlasování: Pro hlasování Vám přijde SMS kód, který zadáte do aplikace. Z každého mobilního čísla tak lze hlasovat jen jednou. K dispozici máte 2 kladné hlasy pro vybrané 2 projekty, které chcete podpořit. Můžete také použít jeden záporný hlas pro negaci návrhu, který nechcete podpořit.
Více o Tvoříme Dobříš a zveřejněné výsledky hlasování ➡️ na https://tvorime.dobris.cz.

MESOH vykazuje dobré výsledky

Dagmar Mášová, Pavel Svoboda

středa 22. 1.  2020 | Životní prostředí a ekologie

Vážení spoluobčané, dovolujeme si reagovat na článek: „Zkušební doba MESOH je za námi, jste pro podepsání smlouvy na další rok?“ ze dne 14.01.2020, který byl zveřejněn na webu Dobříšskoaktuálně.cz (odkaz).

Nemyslíme si, že nyní je správná doba na vyvolání diskuze, zda pokračovat. Systém běží teprve 3 měsíce a vykazuje skvělé výsledky. Vzhledem ke změnám zákona o odpadech, kdy se v celé Evropě pravidla zpřísní, se chceme i my v Dobříši na tyto změny připravit.  Zavedený systém v Dobříši vyvolává opravdu spoustu emocí a otázek, negativních i pozitivních. Více slyšet jsou ty negativní, ale i pozitivních ohlasů je hodně.  Denně se mám možnost setkat s lidmi, kteří chtějí systém objasnit, dovysvětlit. Řešíme připomínky, reklamace, bohužel i nepravdy.

Jak třídíme?

Srovnáme-li množství směsného komunálního odpadu (SKO) v posledních letech s roky 2010-2014, můžeme říct, že množství klesá. Pokud se ale na data podíváme blíže, od roku 2016 množství směsného odpadu trvale rostlo. Až v loňském roce nastal zlom, kdy objem po 3 letech trvalého růstu poklesl. V porovnání s r. 2018 každý měsíc roku 2019 vyprodukovali občané Dobříše méně SKO. V průměru se v roce 2019 každý měsíc svezlo o 20 tun méně než v měsících roku 2018. Ještě větší pokles nastal od října, kdy se za poslední tři měsíce roku 2019 svezlo v měsíčním průměru o 35 tun směsi méně. Celkem tak rok 2019 znamená o 248 tun méně SKO než v roce předcházejícím, co odpovídá produkci odpadu za 2 měsíce. To je množství odpovídající 40 plným popelářským vozům!

> celý článek

Prohlášení Jany Vlnasové o rezignaci na starostku

středa 22. 1. 2020 

Vážení spoluobčané,

tímto oznamuji, že ke dni 3. března 2020 podám rezignaci na funkci starostky města Dobříše.
Koaliční partneři PRO DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL uvedli ve svém společném prohlášení politicky korektní důvod odstoupení paní starostky „z osobních důvodů“. Ve svém prohlášení bych však chtěla být konkrétnější.
Přestože někteří kolegové ocenili moji intenzivní práci za více jak rok mého působení na radnici a vyslovili mi uznání, na druhou stranu mi sdělili své zásadní výhrady k některým aspektům stylu mé práce ve vedení města. Je věcí názoru, do jaké míry byla kritika postavena na racionálních základech. Radní za PRO DOBŘÍŠ však navrhli, abych odstoupila z funkce starostky. Tento krok měl dle jejich názoru umožnit plynulé pokračování koaliční spolupráce.

> celý článek

Společné prohlášení Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL

pondělí 20. 1. 2020 |

Vážení spoluobčané,

paní Jana Vlnasová oznámila, že bude ke dni 3.3.2020 rezignovat na funkci starostky města Dobříše. Důvody odstoupení paní starostky jsou osobní a zástupci koalice stran Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL se shodli, že jim nepřísluší se k nim dále vyjadřovat. Paní Jana Vlnasová zůstává i nadále členkou zastupitelstva města. Všichni zástupci koaličních stran tímto děkují paní starostce za odvedenou práci a přejí jí mnoho úspěchů v osobním i dalším profesním životě.

Zástupci koalice Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL jednoznačně deklarují, že budou ve vzájemné spolupráci i nadále pokračovat, byť v pozměněném personálním obsazení.  Na 27.1.2020 je svoláno zasedání zastupitelstva města, na kterém proběhne volba nového starosty města. Kandidátem na starostu je pan Pavel Svoboda (Pro Dobříš).

Za koalici Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL a nezávislí

Pavel Svoboda (Pro Dobříš), Tomáš Vokurka (ODS) a Miroslav Sochor (KDU-ČSL a nezávislí)

 

Tvoříme Dobříš 1. ročník – participativní rozpočtování

středa 20. 11. 2019 | Participativní rozpočtování

Dne 11. 11. 2019 byl spuštěn sběr návrhů pro rok 2020. Částka, která se na projekty bude rozdělovat, by však měla být vyšší než letos. Našim cílem je přesvědčit kolegy zastupitele, aby v rozpočtu na rok 2020 podpořili položku pro projekty participativního rozpočtu ve výši 500 tisíc Kč.

Podrobná pravidla a harmonogram najdete ➡️ https://tvorime.dobris.cz

Pravidla zůstávají téměř beze změn. V novém ročníku mezi základní pravidla patří: návrh může podat osoba starší 15 let. Každý může podat jen jeden návrh. Podmínkou pro zařazení do hlasování je účast navrhovatele na prezentaci návrhů. Pro tato setkání s veřejností předpokládáme 1 až 2 termíny. Navrhovaný projekt nesmí propagovat produkty či služby komerčního, náboženského či politického charakteru. Celková částka může být využita jedním vítězným návrhem. Pokud nebude realizací vítězného návrhu vyčerpána celá částka, ze zbývajících návrhů budou realizovány návrhy na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího návrhu až do vyčerpání vyčleněných prostředků. Návrhy bude možné podávat do 25. 1. 2020. Harmonogram a detailní pravidla jsou zveřejněna na stránkách https://tvorime.dobris.cz.

Komise pro životní prostředí ke změně systému sběru odpadu

MVDr. Jaromír Bláha

středa 20. 11.  2019 | Životní prostředí a ekologie

Komise města Dobříš pro životní prostředí a ekologii projednala dne 15. července návrhy na změnu systému sběru a třídění odpadů v Dobříši. Jednomyslně doporučila radě města pokračovat v zavedení systému MESOH, a to na základě jednoznačných věcných důvodů.

Komise se na základě usnesení zastupitelstva města zabývala návrhem zastupitele T. Helebranta, porovnávala jeho návrh se zaváděným systémem MESOH. K jednání přizvala navrhovatele pana T. Helebranta a J. Procházku, jakož i jednatele DOKASu J. Marka, zúčastnil se i předseda dozorčí rady DOKASu Z. Kafka.

Jednání bylo korektní a věcné, za což bych chtěl všem zúčastněným poděkovat. Veškeré podstatné informace a argumenty, které na jednání zazněly pro a proti oběma posuzovaným návrhům, jsou uvedeny v zápise, který je stejně jako výše uvedené podklady zveřejněný na webu města.

> celý článek

Motivační systém pro sběr a třídění odpadu (MESOH)

Komentář Pavla Svobody

pondělí 16. září 2019 | Názory a komentáře, Životní prostředí a ekologie

Poplatek na jednání Zastupitelstva včera nebyl součástí schvalované vyhlášky. Ta se schvalovala, aby byl nastaven právní rámec pro dobrovolný pilotní provoz a načítání kódů od 1.10.2019. Poplatek chceme přesněji spočítat na základě dat za 3 čtvrtletí 2019 (kolik se třídí, jak odhaduje Dokas náklady atd.) a na základě výsledků pilotního provozu MESOH, a dále po přípravě rozpočtu na 2020. Vyhláška o poplatku bude předložena zastupitelstvu v prosinci, spolu se sazebníkem slev za sběr EKO bodů v rámci MESOH, které mohou vést až k 70% slevě na poplatku.

Pokud k MESOH budete mít jakékoli dotazy, přečtěte si prosím informace na webu města. Nenašli jste odpověď? Ptejte se dál. 📩 Pište na dotazy@mestodobris.cz. Budeme se snažit Vám spolu s kolegy poctivě odpovědět.

> celý článek

Tvoříme Dobříš • Vítěz

sobota 14. září 2019 | Participativní rozpočtování

Výhercem nultého ročníku se stal projekt Venkovní posilovny v Lipkách. Gratulujeme! > výsledky

Tvoříme Dobříš • Hlasování

středa 21. července 2019 | Participativní rozpočtování

Od 15. 8. 2019 lze na stránkách https://tvorime.dobris.cz hlasovat o návrzích, které by se měly v rámci participativního rozpočtu realizovat do konce tohoto roku. V letošním ročníku se sešlo 21 návrhů.

Hlasovat lze jen prostřednictvím Internetu. Pro hlasování na webu zadáte číslo svého mobilního telefonu, na který přijde SMS s jednorázovým kódem, který opíšete na webovou stránku. Tím je zajištěno, že každý může hlasovat jen jednou. Každý hlasující má k dispozici dva kladné a jeden záporný hlas. Lze tedy hlasovat PRO dva návrhy a PROTI jednomu. Záporný hlas pomáhá eliminovat kontroverzní návrhy.

> celý článek

Nová aplikace Výsadba a úprava zeleně

neděle 7. července 2019 | Životní prostředí a ekologie

Výsadbou dalších stromů a keřů na Dobříši tam, kde je to vhodné a možné, můžeme zmírnit negativní dopady tepelných ostrovů ve městě a předcházet jejich vzniku. Zdravá vzrostlá zeleň má pozitivní vliv na prostředí, ve kterém žijeme. Zelené plochy a stromy jsou ozdobou města a v létě zdrojem stínu. Stromy mají svůj estetický význam a výrazně snižují prašnost a hluk. Přejete si v blízkosti svého bydliště nebo i jinde na území města Dobříše vysadit nové stromy či keře?

➡️ https://hlaseni.tmapy.cz/#1000013

Komise pro životní prostředí a ekologii navrhla jednoduchý způsob a zřízení elektronické aplikace, prostřednictvím které mají občané možnost navrhnout výsadbu stromů ve vybrané lokalitě.

> celý článek

Tvoříme Dobříš – participativní rozpočtování

středa 5. června 2019 | Participativní rozpočtování

Máte nápad, co by se v Dobříši mohlo změnit k lepšímu?
V tomto roce spouštíme nultý ročník participativního rozpočtu. K dispozici je 100 000 Kč na realizaci jednoho návrhu do konce r. 2019. Může to být zvelebení nějakého dobříšského zákoutí, pár laviček, nová skluzavka apod. Prosíme, podělte se o své nápady. V září proběhne hlasování a nejúspěšnější návrh budeme realizovat.

Podrobná pravidla a harmonogram najdete ➡️ https://bit.ly/2JXvHth

Více o projektu se dozvíte na informačním setkání s prvky kulatého stolu ve čtvrtek 13. června od 18:00 ve společenském sále kulturního domu.

> celý článek

Komise pro životní prostředí a ekologii zahájila práci

pondělí 3. června 2019 | Životní prostředí a ekologie

Rada města jmenovala Komisi pro životní prostředí a ekologii ve složení Mgr. Taťána Belúchová (předsedkyně), MVDr. Jaromír Bláha, Mgr. Petr Dostál PhD., Ing. Jiří Klimt, Ing. Ivo Salcman, Ing. Radek Vlnas, Bc. Jana Vlnasová. Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady, takže může dávat Radě města podněty.

Na prvním jednání na konci dubna se komise věnovala zejména zeleni

Zkrášlení náměstí květinami a dalšími úpravami zeleně, možnostmi získat na zeleň dotace, ale také problémy s péčí o stromy ve městě.

Komise jednala o podnětu občana s výhradami k péči o zeleň na příkladu v lokalitě Dubinské Kaštánky, o kvalitě péče i v jiných místech prováděné DOKASem a dodavatelskými firmami při relativně vysokých cenách DOKASu. Komise na některém z příštích jednání porovná ceníky péče o zeleň DOKASu s ceníky jiných (srovnatelných) měst.

> celý článek

Jak to dopadne s lesy kolem Dobříše?

úterý 7. května 2019 | Názory a komentáře, Životní prostředí a ekologie

Lesy v celé ČR plošně hynou, nejvíce je teď postižena severní Morava a Vysočina. Jednou ze dvou hlavních příčin je pěstování smrkových monokultur v nižších a středních polohách, kde nemá smrk vhodné prostředí, případně pěstování příliš hustých borových porostů. Druhou hlavní příčinou je klimatická změna, která problém akceleruje, protože smrky s mělkými kořeny trpí suchem. Oslabené porosty pak napadá kůrovec, který se masivně šíří.

Velkou část smrkových lesů dlouhodobě zachránit nejde. Podle posledních analýz pracovníků Lesnické a dřevařské fakulty v Brně je riziko hynutí u 80 % smrkových lesů v ČR. Mapka č. 1 ukazuje místa, kde již smrk nemá vhodné podmínky k přežití (červená, oranžová a žlutá barva).

Je méně pravděpodobné, že odumírání smrků v okolí Dobříše bude postupné a potrvá několik desetiletí. Mnohem pravděpodobnější jsou pesimističtější scénáře, podle kterých se zde kalamita rozvine již tento nebo následující roky. Podle odhadů ministerstva zemědělství bude letos kůrovcem v republice napadeno  30–50 milionů m3 stromů, což je až dvojnásobek loňského rekordu. Před dvěma týdny se v Praze konala mezinárodní konference Evropského lesnického institutu, kde jasně zaznělo, že kůrovcové kalamity budou stále intenzivnější a současné metody „boje s kůrovcem“ nemohou uspět.

> celý článek

Sex, drogy a autobus

čtvrtek 4. května 2019 | Názory a komentáře

Na posledním jednání rady jsme všichni podpořili návrh „přebourat“ kruháč tak, aby se zmenšil prostřední ostrůvek a autobusy dlouhé 15m s třemi nápravami jím mohly projíždět. Arriva nakoupila nové dlouhé autobusy Iveco a Setra a plánuje jejich nasazení i na trasu Příbram-Praha. Takže sice se dojezd v pondělí ráno nezrychlí, ale je naděje, že si na konci léta více cestujících sedne.

Reklama koupajících se slečen. Ane? Ne? Všichni máme kladný vztah k ženským prsům, formovaný od narození. Jsme savci. Samozřejmě diskutovaná reklama je sexistická. Foto 2 koupajících se dam nijak nesouvisí s produkcí dřevařské firmy, pouze využívá toho, že sex prodává. Respektuju, že se každý snaží propagovat své zboží a služby, jak sám uzná za vhodné, při dodržení základních pravidel. A jsem rád za každého slušného podnikatele v Dobříši. Billboard před Coopem se mi nelíbí – domnívám se, že by mobilní plakátovací plochy v centru měly být využívány výjimečně, ne pro dlouhodobou propagaci čehokoliv. Ohledně ohrožení mravního vývoje školáků, podobně se mi nelíbí ani reklama na opačném rohu na elektronické cigarety. Jsem ale velmi opatrný na zákazy na základě vkusu kohokoli. Diskutujme, přesvědčujme se a svobodně se rozhodujme. Raději budu doufat, že společná debata povede ke stažení těchto reklam.

> celý článek

 

Komentář Pavla Svobody

čtvrtek 2. května 2019 | Názory a komentáře

Před 6ti měsíci jsem se stal zastupitelem a radním na dobříšské radnici. Po celou dobu přemýšlím, jak bych měl správně komunikovat s těmi, díky jejichž hlasům na radnici sedím. I všemi ostatními. Preferoval bych nějakou elektronickou komunikaci spíš než cpát články do Dobříšských listů. Většinou to bude dlouhé – řada věcí nejde nacpat do pár vět. Pokud se zajímáte o dění v Dobříši a detaily různých kauz už znáte, můj komentář nemusí přinést moc nového.

Než se pustím k jednotlivým kauzám, ještě pár obecnějších komentářů.

Jedním z prvních procitnutí na počátku mého zastupování bylo, jak vše běží pomalu a ve velkých emocích. Doposud jsem vždy pracoval ve firmách, které ať malé nebo s tisíci zaměstnanců, vždy mají nějakou hierarchii rozhodování. V zastupitelské demokracii to tak není. O bodech se hlasuje. A někdy nefungují racionální důvody, zdravý rozum ani veřejný zájem. Každý hlasuje sám za sebe. S tím souvisí velmi dlouuuuhé diskuze na jednáních rady města a zastupitelstvu. Mrzí mne, když se stavíme koalice proti opozici. Naopak mám vždy radost, pokud se na některém tématu shodneme napříč.

Druhá poznámka patří k odbornosti. Zpočátku mne trápilo, že jednotlivým bodům dost nerozumím, nejsem odborník na zákony, správní řízení, sociální politiku a kupu dalších věcí. Takže by bylo velmi snadné se zdržet hlasování. V demokracii ale rozhodují volení zástupci, kteří by měli reprezentovat pestré spektrum voličů a používat zdravý rozum. Vycházím z toho, že na radnici nesedím proto, abych se zdržel, ale abych vyjádřil svůj názor. Takže se snažím podklady připravené kolegy z Městského úřadu pročítat, zjišťovat detaily a hlasovat Pro nebo Proti. Binárně. „Zdržení se“ si schovávám na případný střet mých zájmů. Každých 14 dnů řešíme na Radě cca 40 nejrůznějších bodů. Na zastupitelstvo 1x za 2 měsíce se pak dostává cca 15 těch super důležitých.

> celý článek

Město Dobříš má nové vedení s naší účastí

pátek 2. listopadu 2018 | Komunální volby 2018

Milí spoluobčané, na včerejším ustavujícím zastupitelstvu byla zvolena starostkou města Dobříše vedoucí naší kandidátky Jana Vlnasová a místostarostkou Dagmar Mášová. Za PRO DOBŘÍŠ jsou dále členy rady města Václav Bálek a Pavel Svoboda. Naše koaliční partnery v radě zastupují Jaroslav Melša a Jitka Urbanová za ODS a Ivo Salcman za KDU-ČSL.

Úspěšně se tak završilo téměř měsíční jednání, během kterého jsme s našimi koaličními partnery dosáhli shody nad dalším směřováním našeho města a základními programovými body, které jsme zařadili do naší koaliční smlouvy a programového prohlášení.

Děkujeme vám všem, kteří jste nás během našeho dosavadního úsilí podporovali. Víme, že jsme na začátku složité cesty. Uděláme vše pro to, abychom Dobříši přinesli potřebná zlepšení a přispěli ke změně atmosféry směrem k otevřenosti a vzájemné spolupráci všech, kterým na našem městě záleží.

Jana Vlnasová
starostka města Dobříše

Dagmar Mášová
místostarostka města Dobříše

Koaliční smlouva a programové prohlášení

pátek 2. listopadu 2018 | Komunální volby 2018

Spolu s našimi koaličními partnery ODS a KDU-ČSL jsme včera po jednání ustavujícího zastupitelstva podepsali koaliční smlouvu, jejíž součástí je i programové prohlášení naší koalice pro volební období 2018 až 2022 (ke stažení ve formátu pdf).


Společné tiskové prohlášení
PRO DOBŘÍŠ, ODS Dobříš, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti Dobříš

čtvrtek 18. října 2018 | Komunální volby 2018

Po prvním kole povolebních rozhovorů a jednání, která se uskutečnila v minulém týdnu, se posouváme dopředu. Jsme blízko vytvoření dobříšské koalice ve složení tří politických uskupení PRO DOBŘÍŠ, ODS, KDU- ČSL a nezávislí.

Všechny tři strany deklarovaly, že na základě vzájemně blízkého programového průniku a personálního porozumění již nebudou vyhledávat další koaliční partnery. V tomto týdnu začneme dojednávat shodu nad konkrétními body svých programů.

Trojkoalice ovšem neznamená, že jsme ostatním politickým subjektům zavřeli dveře. Naopak, budeme rádi za jejich racionální spolupráci oproštěnou od osobních ambicí. Uvítáme, budou-li všichni zvolení zastupitelé mít zájem jednat konstruktivně a podpořit jednotlivé body programu při budoucích jednáních zastupitelstva města.


Jednáme…

čtvrtek 11. října 2018 | Komunální volby 2018

„V současné době nás čekají ještě dvě schůzky, ale zatím je vše otevřené a více budeme vědět až příští týden,“ sdělila Příbramskému Deníku vedoucí naší kandidátky Jana Vlnasová.

Máme za sebou první schůzky se zástupci ODS, KDU-ČSL, ČSSD, Hnutím Otevřená radnice a TOP 09 a čekají nás ještě setkání se zástupci Starostů a nezávislých a s ANO.

O probíhajícíh jednáních si můžete přečíst i v dalším článku Deníku. Chceme jednat se zástupci všech stran, které se dostaly do zastupitelstva, protože na rozvoji Dobříše máme zájem spolupracovat se všemi zvolenými subjekty.


Děkujeme!

neděle 7. října 2018 | Komunální volby 2018

Děkujeme všem, kteří jste na Dobříši přišli k volbám.
Děkujeme všem voličům, kteří nás podpořili svým hlasem.
Společně jsme projevili odvahu a nyní sdílíme radost z dobrého výsledku ve volbách. Volby jsou však teprve prvním krokem ke změnám. Jsme na začátku cesty, na které nás čeká mnoho práce PRO DOBŘÍŠ, PRO VÁS!

V současné době jednáme s dalšími stranami a sdruženími, které ve volbách rovněž uspěly. Budeme se snažit naplnit co nejvíce záměrů z našeho programu, který pokrývá nejdůležitější oblasti života našeho města. Je rozdělený do devíti oblastí — od transparentní radnice, přes zodpovědné hospodaření, zapojení občanů do rozhodování, dopravu, územní rozvoj, životní prostředí, až po kulturu, sport a volný čas a zdravotní a sociální služby. Každá z oblastí je přehledně rozdělena do podrobných bodů, na kterých chceme pracovat.

Jsme přesvědčení, že Dobříš potřebuje transparentní a odpovědnou správu
ve prospěch jejích obyvatel.
Nikoliv arogantní vládu v zájmu jednotlivců, politických podnikatelů, či úzkých skupin propojených ve vedení a s vedením města.

Podívejte se na všechny členy našeho týmu.