Komentář Pavla Svobody

Odpady, zimní stadion

Před 6ti měsíci jsem se stal zastupitelem a radním na dobříšské radnici. Po celou dobu přemýšlím, jak bych měl správně komunikovat s těmi, díky jejichž hlasům na radnici sedím. I všemi ostatními. Preferoval bych nějakou elektronickou komunikaci spíš než cpát články do Dobříšských listů. Většinou to bude dlouhé – řada věcí nejde nacpat do pár vět. Pokud se zajímáte o dění v Dobříši a detaily různých kauz už znáte, můj komentář nemusí přinést moc nového.

Než se pustím k jednotlivým kauzám, ještě pár obecnějších komentářů.

Jedním z prvních procitnutí na počátku mého zastupování bylo, jak vše běží pomalu a ve velkých emocích. Doposud jsem vždy pracoval ve firmách, které ať malé nebo s tisíci zaměstnanců, vždy mají nějakou hierarchii rozhodování. V zastupitelské demokracii to tak není. O bodech se hlasuje. A někdy nefungují racionální důvody, zdravý rozum ani veřejný zájem. Každý hlasuje sám za sebe. S tím souvisí velmi dlouuuuhé diskuze na jednáních rady města a zastupitelstvu. Mrzí mne, když se stavíme koalice proti opozici. Naopak mám vždy radost, pokud se na některém tématu shodneme napříč.

Druhá poznámka patří k odbornosti. Zpočátku mne trápilo, že jednotlivým bodům dost nerozumím, nejsem odborník na zákony, správní řízení, sociální politiku a kupu dalších věcí. Takže by bylo velmi snadné se zdržet hlasování. V demokracii ale rozhodují volení zástupci, kteří by měli reprezentovat pestré spektrum voličů a používat zdravý rozum. Vycházím z toho, že na radnici nesedím proto, abych se zdržel, ale abych vyjádřil svůj názor. Takže se snažím podklady připravené kolegy z Městského úřadu pročítat, zjišťovat detaily a hlasovat Pro nebo Proti. Binárně. „Zdržení se“ si schovávám na případný střet mých zájmů. Každých 14 dnů řešíme na Radě cca 40 nejrůznějších bodů. Na zastupitelstvo 1x za 2 měsíce se pak dostává cca 15 těch super důležitých.

Jako jeden z programových bodů, na kterém jsme se v koalici před volbami shodli, bylo nastavení nového systému pro sběr odpadů, který bude občany motivovat, aby co nejvíce třídili. Nejsem zastáncem svozu odpadu zadarmo, protože ten třídit nemotivuje. V současné době vozí DOKAS náš komunální odpad na Bytíz, kde se sype do země. Nejen zdravý rozum, ale i EU chce vysypávání odpadků do přírody omezovat.
Viz např. ➡️ https://bit.ly/2ICtGCa
V dohledné době výrazně zdraží cena za tunu, Je celkem lhostejné, zda to bude od r. 2025 a bude to „jen“ čtyřnásobek současné ceny (z 500 na 1900Kč/t). Doprava také zlevňovat nebude. Do spaloven to máme z Dobříše daleko (Praha-Malešice nebo Plzeň) a ani spalování není zdarma. Z přesvědčení třídí domácí dopad jen asi 30% obyvatel. Jak ale přesvědčit ty ostatní? Na radě jsme se shodli, že nechceme pro Dobříš vymýšlet „kolo“, ale chceme pokud možno najít takový systém, který se prokazatelně osvědčil jinde. Zároveň chceme obyvatelům představit promyšlený koncept a ne svolávat úplně volnou debatu. V prosinci 2018 jsme oslovili několik firem, nejpřesvědčivěji zapůsobila www.mojeodpadky.cz. Používá je víc jak 100 obcí (srovnatelně velký Mikulov, Česká Třebová, Jílové u Prahy…), komunální odpad se jim daří v průměru snížit o 60%. Poznámka: V Zanzibaru tento systém nepoužívají, zatím. 
Základní principy: odpad se eviduje a platí za obyvatele, ne za dům. Sváží se od domu v igelitových pytlích, pytle jsou označené čárovým kódem a popeláři před naložením načtou kód z pytle, tím se zaeviduje kolik kdo pytlů odevzdal. Čím více vytřídím, tím větší budu mít slevu za poplatek za komunální odpad. Systém tak navazuje na to, co chystalo předchozí vedení města – pytlový svoz papíru a plastu od domů. Diskutovali jsme i možnosti sbírat takto sklo (problematická manipulace), použít místo pytlů speciální popelnice (vyšší pořizovací cena, ne všichni je chtějí mít u domu) či místo čárového kódu používat čipy RFID (podle zkušeností méně spolehlivé, do budoucna ale lze nasadit). Každá domácnost bude mít přístup na webový portál, kde bude moci sledovat své statistiky, kolik se jim povedlo vytřídit. V dohledné době se uskuteční „kulatý stůl“, kde bude koncept představen občanům. Hlavní debata se doufám povede o tom, jak takový systém správně nastavit.

Další velká kauza je rekonstrukce zimního stadionu. Na zastupitelstvu 7.3.2019 jsem hlasoval Proti, protože projekt v současné podobě není podle mého názoru správný. Podepsaná smlouva za 29mil Kč nepočítá se zastřešením, nejsou známy celkové náklady na výstavbu celé zastřešené stavby vč. šaten a ani náklady na provoz. Projekt je rozdělen do několika etap. První etapu na nové chlazení a ledovou plochu zadalo město firmě Energo Choceň. Nakonec jsme odhlasovali doplnění výstavby betonových patek pro budoucí střechu k současné etapě. Nyní probíhají jednání s projektantem (specifikace prací) a s Energo Choceň, za jakých podmínek jsou schopni se zavázat k výstavbě vybraných patek, aby pokud se do budoucna město rozhodne stadion zastřešit, se již nemusela plocha přebourávat. Klíčovými parametry je, zda se doplnění prací vejde do limitu 6mil Kč a zda se celý projekt povede dokončit do 273 dnů. Jinak by mohla nastat situace, kdy město bude muset dotaci vrátit. Protože by se tak změnil rozsah díla, že by ostatní firmy, které v soutěži o výstavbu neuspěly, mohly výsledek a smlouvu s Energo Choceň napadnout.

A co se vlastně povedlo? Z čeho mám radost? 
Na webu města je zveřejněn a průběžně se aktualizuje Aktuální stav rozpracovaných projektů – kde jsme, kolik stojí, předpokládaný termín dokončení. Snad časem doplníme ještě více detailů.
➡️ http://mestodobris.cz/aktualni-stav-rozpracovanych…/ds-25801

Spustili jsme nový web www.kolemdobris.cz, který má sloužit cyklistům a sbírat náměty na zlepšení cest ve městě a okolí.

Pořád se učím novým věcem.
Pavel Svoboda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *