MESOH vykazuje dobré výsledky

Vážení spoluobčané, dovolujeme si reagovat na článek: „Zkušební doba MESOH je za námi, jste pro podepsání smlouvy na další rok?“ ze dne 14.01.2020, který byl zveřejněn na webu Dobříšskoaktuálně.cz (odkaz).

Nemyslíme si, že nyní je správná doba na vyvolání diskuze, zda pokračovat. Systém běží teprve 3 měsíce a vykazuje skvělé výsledky. Vzhledem ke změnám zákona o odpadech, kdy se v celé Evropě pravidla zpřísní, se chceme i my v Dobříši na tyto změny připravit.  Zavedený systém v Dobříši vyvolává opravdu spoustu emocí a otázek, negativních i pozitivních. Více slyšet jsou ty negativní, ale i pozitivních ohlasů je hodně.  Denně se mám možnost setkat s lidmi, kteří chtějí systém objasnit, dovysvětlit. Řešíme připomínky, reklamace, bohužel i nepravdy.

Jak třídíme?

Srovnáme-li množství směsného komunálního odpadu (SKO) v posledních letech s roky 2010-2014, můžeme říct, že množství klesá. Pokud se ale na data podíváme blíže, od roku 2016 množství směsného odpadu trvale rostlo. Až v loňském roce nastal zlom, kdy objem po 3 letech trvalého růstu poklesl. V porovnání s r. 2018 každý měsíc roku 2019 vyprodukovali občané Dobříše méně SKO. V průměru se v roce 2019 každý měsíc svezlo o 20 tun méně než v měsících roku 2018. Ještě větší pokles nastal od října, kdy se za poslední tři měsíce roku 2019 svezlo v měsíčním průměru o 35 tun směsi méně. Celkem tak rok 2019 znamená o 248 tun méně SKO než v roce předcházejícím, co odpovídá produkci odpadu za 2 měsíce. To je množství odpovídající 40 plným popelářským vozům!

Je to určitě také výsledek situace, kdy se o odpadech na Dobříši začalo více mluvit, probíhají argumentační kampaně a vášnivé debaty. Dobříšští začali nad odpadem více přemýšlet. K opravdu prudkému poklesu došlo v měsíci říjnu, co byl první měsíc pilotního provozu v rámci MESOH.

Množství vytříděného plastu a papíru ukazuje obdobně pozitivní čísla. Plastu se v r. 2019 svezlo od občanů o 13 tun více než v r. 2018, to činí nárůst 15 %.  U papíru je rozdíl ještě větší, dobříšští vytřídili o 32 tun papíru více než v r. 2018, to je nárůst 17 %.

Bohužel nejde zcela simulovat, kolik by se svezlo odpadu, pokud by se MESOH nezaváděl. Situace, kdy do roku 2018 množství SKO rostlo a se zavedením MESOH prudce pokleslo, dokládá podle našeho názoru, že zavedení systému mělo smysl a plní svůj účel – motivuje k menší produkci SKO a většímu třídění.

Graf 1: Množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu v Dobříši v letech 2010 – 2019.
Graf 2: Měsíční porovnání množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu v Dobříši mezi roky 2018 a 2019.
Tabulka 1: Měsíční porovnání množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu v Dobříši mezi roky 2018 a 2019.

Ochrana osobních údajů

V Dobříši stále živíme obraz jakési společnosti „z Moravy“, která prý osobní data zneužívá. (viz. článek DA). Na podzim proběhlo setkání starostů 70 obcí, kde se MESOH používá. Na přímý dotaz, zda se radnice měst při zavádění systému potýkaly s výhradami občanů ohledně ochrany osobních údajů jako u nás v Dobříši, se nezvedla ani jedna ruka. Toto je naše místní kauza. Na základě opakovaných výtek při zavádění systému byla dokonce Dobříš prvním městem, kde se MESOH zavedl i ve formě anonymní účasti. Data o občanech firma potřebuje proto, aby mohla evidovat počty členů v domácnostech, zobrazovat v individuálních odpadových účtech správné údaje a plnit závazky ze smlouvy s městem. Pro předání výše konečné slevy za poplatníka je nutné zachovat kompatibilitu městského informačního systému s odpadovou administrací společnosti ISNO IT.

Uvědomují si vůbec různí stěžovatelé na Facebooku, že Facebook toho o nich ví mnohem víc než ISNOIT?

Proč dál s MESOHem?

Smlouva na MESOH skutečně končí v březnu 2020. Nyní připravujeme výběrové řízení, do kterého se budou moci zapojit vedle ISNO IT i další zájemci. Zavádění systému trvalo řadu měsíců, opakovat to s jiným dodavatelem je samozřejmě možné, ale náklady na zavedení jiného systému jsou z pohledu řádného hospodáře zbytečné. Vlastní provoz s MESOH běží od října 2019. Do konce prosince se zapojilo 56 % rodinných domů a 10 % bytových domů, kdy tato čísla trvale rostou.

Řešit uzavírání smluv formou ankety na Facebooku není smysluplné. O tom, že se jedná o dobrý systém, svědčí řada údajů. V současné době je to nejpoužívanější motivační systém na odpady v ČR. Stále přibývají další města, která jej zavádějí: od ledna 2020 např. Břeclav (25 tis. obyvatel).

V Moravské Třebové MESOH neruší. Protože se objevují různě podložené informace, požádali jsme radnici města o oficiální vyjádření. Zde je:

„Jakákoliv snaha o řešení problematiky odpadového hospodářství je přínosná. Systém MESOH v našem městě funguje 3 roky. Za tuto dobu se do něj zapojilo 70 % poplatníků. Díky systému MESOH jsme získali přesnější statistiky o objemu vyprodukovaného odpadu, i míry zapojení jednotlivých domácností. Tyto údaje jsou nezbytné při rozhodovacích a plánovacích procesech. Navíc se díky systému podařilo motivovat občany k lepšímu třídění. Není pravdou, že systém přináší občanům horší služby. Na druhou stranu systém MESOH nevede ke snižování nákladů obce za odpady. Důvodem jsou legislativní změny (zvyšování poplatků za ukládání plastů) a také finanční motivace občanů prostřednictvím EKO bodů plynoucí ze systému MESOH. Vzhledem k výše uvedenému aktuálně na poli zastupitelstva diskutujeme o tom, zda motivační systém ponecháme také v příštích letech.“


Mgr. Václav Dokoupil, Odbor kancelář starosty a tajemníka, Moravská Třebová

Je to drahé?

V r. 2020 došlo v Dobříši ke změně poplatku za odpad. Dříve domácnost platila za popelnici 1868 Kč za rok, nyní 550 Kč na osobu. Zcela spravedlivý systém zatím nikde neexistuje. Pro velkou část občanů v Dobříši došlo ke zlevnění, ale to nejsou ti, kteří jsou slyšet. S MESOH došlo v Dobříši ke skokovému poklesu množství směsného komunálního odpadu. To je výborná zpráva. Velmi nás těší, že Dobříšákům není jedno, kolik odpadů bude město sypat do země na Bytízu.

Někde ve svém okolí můžete zaslechnout výtky, že popelnice jednou za 14 dnů dané domácnosti nestačí. Je to proto, že odmítají třídit? V Dobříši žijí rodiny s 6 i 8 členy, kde mají i novorozence s jednorázovými plenami, a nádoba na 120 litrů odpadu za 2 týdny jim postačí.

Město každý rok svoz a likvidaci odpadů dotuje. V r. 2019 částkou 3,9 mil. Kč, v letošním roce to bude podobné. Celkové náklady na odpad jsou v posledních letech přes 10 mil Kč. Cena za MESOH v řádu 300 tisíc Kč ročně je tak na úrovni 3 % celkových nákladů za odpad. Pokud tak jako doposud MESOH povede ke snižování SKO, provoz tohoto systému má smysl. A nejen finanční.

Pojďme raději věnovat energii společně tomu, jak systém ještě lépe nastavit. Více vysvětlovat proč a jak třídit, jak nakládat s bioodpadem, jak nepotřebným věcem dát druhou šanci atd. Pokud máte nápady, jak koloběh odpadků ještě zlepšit, dejte nám prosím vědět.

Doplnění – detailní srovnání plastu a papíru

Dagmar Mášová, místostarostka města Dobříš, Pavel Svoboda, radní města Dobříš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *