Prohlášení o rezignaci

Vážení spoluobčané,

tímto oznamuji, že ke dni 3. března 2020 podám rezignaci na funkci starostky města Dobříše.
Koaliční partneři PRO DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL uvedli ve svém společném prohlášení politicky korektní důvod odstoupení paní starostky „z osobních důvodů“. Ve svém prohlášení bych však chtěla být konkrétnější.
Přestože někteří kolegové ocenili moji intenzivní práci za více jak rok mého působení na radnici a vyslovili mi uznání, na druhou stranu mi sdělili své zásadní výhrady k některým aspektům stylu mé práce ve vedení města. Je věcí názoru, do jaké míry byla kritika postavena na racionálních základech. Radní za PRO DOBŘÍŠ však navrhli, abych odstoupila z funkce starostky. Tento krok měl dle jejich názoru umožnit plynulé pokračování koaliční spolupráce.
Dalším důvodem mé rezignace je názorový nesoulad, který vyvrcholil ke konci roku 2019, kdy jsem vyjádřila principiální nesouhlas s tím, jak rada města a tajemník úřadu přistoupili k řešení určitých problémových záležitostí, které jsme zdědili po předchozím vedení města z minulého volebního období 2014–18. V této souvislosti jsem odmítla podepsat žádost o platbu z evropských dotačních prostředků na projekt „Přívětivý a přátelský úřad“ započatý na jaře roku 2018, neboť v žádosti byly zahrnuty platy zaměstnanců, o nichž jsme na podzim roku 2019 zjistili, že dlouhodobě neodváděli příslušnou práci.
Přes výše popsané dílčí názorové rozdíly stále podporuji námi nastavený směr rozvoje města. Současnou koalici PRO DOBŘÍŠ – ODS – KDU-ČSL považuji za nejlepší politické řešení pro město Dobříš. Odcházím z funkce starostky, aby koalice mohla zůstat jednotná a dále intenzivně pracovat na úkolech rozpracovaných i připravovaných.
Změny k životu patří. Pro město Dobříš jsem pracovala ráda, ať už to bylo z pozice řadového občana nebo z pozice starostky, a budu pokračovat i nadále jako zastupitelka. Budu se snažit působit na koalici tak, aby pokračovaly ozdravné procesy na úřadu. Budoucímu starostovi k tomu upřímně přeji mnoho odhodlání a vytrvalosti.

Jana Vlnasová,
starostka města Dobříše

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *