Vypovězení koaliční smlouvy ze strany čtyř zastupitelů PRO DOBŘÍŠ

autoři: Václav Bálek, Jaromír Bláha, Romana Bodorová, Jana Vlnasová

My níže podepsaní zastupitelé ze sdružení nezávislých kandidátů PRO DOBŘÍŠ oznamujeme vypovězení koaliční smlouvy, uzavřené dne 1. 11. 2018 mezi jedenácti zastupiteli města Dobříš zvolenými za sdružení nezávislých kandidátů PRO DOBŘÍŠ a strany ODS a KDU-ČSL. Hlavním důvodem jsou opakovaná porušení ústních i písemných koaličních dohod ze strany zastupitelů ODS a ze strany některých zastupitelů PRO DOBŘÍŠ v čele se starostou Pavlem Svobodou, kteří podnikají kroky umožňující budoucí zástavbu vybraných pozemků ve vlastnictví města v lokalitě Brodce, s čímž zásadně nesouhlasíme.

V koaliční smlouvě jsme společně PRO Dobříš, ODS a KDU-ČSL deklarovali: „Budeme usilovat o zachování odpočinkové zóny města v lokalitě Brodců. Zasadíme se o změnu využití pozemků na nezastavitelnou plochu na ploše vlastnických podílů města.“ V roce 2020 koalice připravila plnění tohoto bodu při zadání změny č. 3 územního plánu. Avšak na jaře roku 2021 část koaličních zastupitelů z ODS a PRO DOBŘÍŠ chtěla zvrátit domluvený postup vyjmutí pozemků města v Brodcích z plánované zástavby návrhem předloženým na  jednání Zastupitelstva města. S tímto jsme nesouhlasili a vyvolali jsme smírčí řízení v rámci koalice. Na smírčím řízení jsme dne 29. 4. 2021 uzavřeli společnou písemnou dohodu: byl domluven mechanismus pro zachování nezastavitelnosti pozemků v Brodcích v rozsahu vlastnictví města Dobříš a zadání územní studie. Potvrdili jsme si nezastavitelnost městských pozemků v Brodcích jako zásadní programový bod vzájemné spolupráce. Později se však zmiňovaná část koaličních zastupitelů přes výše uvedené skutečnosti necítila vázána ani koaliční smlouvou, ani písemnou dohodou ve smírčím řízení a činí přes náš nesouhlas kroky vedoucí k ponechání některých městských pozemků v Brodcích k zástavbě.

Proto jsme dne 17. února a opakovaně 28. dubna 2022 jako čtyři zastupitelé z PRO DOBŘÍŠ předložili na jednání Zastupitelstva města návrh na vyhlášení místního referenda. Referendum mělo občanům umožnit, aby sami rozhodli, jak má být v lokalitě Brodců naloženo s pozemky ve vlastnictví města. Vyhlášení místního referenda zastupitelstvem bylo pro nás posledním možným východiskem z nastalé situace a jedinou možností jak naplnit naše závazky a sliby voličům. Vyhlášení místního referenda však nebylo zastupitelstvem schváleno, mimo jiné kvůli postojům zastupitelů z řad koalice, kteří hlasovali proti – Pavel Svoboda, Dagmar Mášová, Tomáš Vokurka, Jitka Urbanová, Daniel Flígr a  Adam Böhm.

Vyjadřujeme politování nad opakovaným porušováním uzavřených ústních i písemných dohod ze strany ODS a některých zastupitelů města zvolených za PRO Dobříš v čele se starostou Pavlem Svobodou, kteří, jak nám v září loňského roku sdělili, chtějí za ODS v příštích volbách kandidovat. Za této situace pro nás není jiné řešení, než vypovězení koaliční smlouvy, přestože jsme si vědomi, že za dobu naší koaliční spolupráce se podařilo realizovat mnohé z našeho společného programu ve prospěch občanů i města Dobříše. Ze stejného důvodu rezignoval Ing. Václav Bálek na členství v Radě města.

Zároveň děkujeme Miroslavu Sochorovi, koaličnímu zastupiteli za KDU-ČSL, který vždy dodržoval slovo a přijaté dohody.

Respektování dohod, dodržování slova daného kolegům, partnerům a voličům nadále považujeme za hodnoty, které je třeba chránit a usilovat o jejich naplnění.

Jsme rádi, že vznikla občanská iniciativa, která shromažďuje podpisy občanů Dobříše za vypsání místního referenda, ve kterém sami Dobříšáci rozhodnou o využití městských pozemků v Brodcích a o další zástavbě okolní krajiny.

Zastupitelé za PRO DOBŘÍŠ:

Ing. Václav Bálek
MVDr. Jaromír Bláha
Romana Bodorová
Bc. Jana Vlnasová


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *