Referendum může být záchrana – nejen pro Brodce

autor: Jaromír Bláha

Nešťastný záměr vybudovat na Brodcích satelitní městečko se dostal do územního plánu v roce 2002 (starosta Holobrada). Při změně územního plánu v roce 2010 to mohlo ještě změnit tehdejší vedení města (starosta Melša) a zastupitelé, ale neudělali to, protože jejich záměr byl zcela jiný – Brodce zastavět celé. Nyní už by bylo vynětí soukromých pozemků z dříve schválené zástavby velmi komplikované, znamenalo by soudy s jejich vlastníky.

Co by to znamenalo pro soukromé vlastníky? Ti parcely na Brodcích buď kdysi zdědili ještě jako zemědělskou půdu nebo je koupili za +/- 500 kč/m2. Nyní mají jako potenciálně stavební nezasíťované pozemky cenu cca 8000 kč/m2, tj. cca 13 milionů kč za jednu parcelu o velikosti 1600 m2. Při případném vynětí z území určeného k zástavbě a převedení na nestavební parcely (zeleň) by se jejich tržní cena snížila na cca 3-4 000 kč/m2 (dle sdělení realitního makléře), protože se najde dost investorů, kteří do nich uloží peníze a budou čekat, až je některé další zastupitelstvo opět převede na pozemky stavební. Vlastníci by tudíž na tom tudíž netratili, jen by se jim snížila míra zisku. Proto byla poměrně velká naděje (nikoliv však jistota) na to, že město by u soudu uspělo, ale vedení města k tomu nenašlo dostatek odvahy a vlastně ani vůli. Naopak zadáním vypracování územní studie, která se zástavbou soukromých pozemků počítá podniklo kroky, které možnost zvrátit v Brodcích zástavbu soukromých pozemků významně snížilo, resp. znemožnilo. Proto se dnes diskutuje již jen o omezení zástavby Brodců tím, že se ze zástavby vyjmou pozemky města a pozemky dvou soukromých vlastníků, kteří o to sami požádali, protože – dle jejich slov – půda a zeleň má pro ně větší cenu než stavební parcely. Díky tomu může být zachován podél cesty v Brodcích nezastavěný pruh zeleně aspoň zčásti zachovávající rekreační a přírodní hodnotu území.

Řeší to, že se nebude alespoň na městských pozemcích stavět, dostatečně samotná územní studie Brodce nebo je potřeba referendum? Územní studie může korigovat uspořádání zástavby, bude-li stavebníky a stavebním úřadem respektována. Ale je potřeba si na rovinu říct, že problém zástavby městských pozemků v Brodcích tak úplně vyřešit nemůže. V referendu budou moci lidé rozhodnout, zda si přejí vyjmout ze zástavby pozemky v majetku města v celých Brodcích. Územní studie je ale zpracovaná jen pro část Brodců a navíc i v té části navrhuje 20% pozemků města nechat zástavbě. Především je ale územní studie vodítkem pro stavební úřad, pro zastupitele není, na rozdíl od výsledku referenda, závazná. A o tom, zda budou pozemky města v Brodcích zastavěné, či nikoliv, rozhodují zastupitelé při schvalování územního plánu, nikoliv územní studie.

Předtím, než začnou soukromí vlastníci v Brodcích stavět, je nutné v satelitní zástavbě vybudovat infrastrukturu – přípojky elektřiny, vodovodu, kanalizace, cesty a další zázemí. A také rozšířit Brodeckou silnici, protože výstavbou nových domů dojde k navýšení dopravy nad únosnou mez současné komunikace – jenom to vyjde na cca 100 milionů Kč. Na těchto nákladech vyvolaných potřebou soukromých vlastníků by se nemělo podílet město ze společného rozpočtu. Ponechání některých stavebních pozemků v majetku města ale legitimizuje požadavek vlastníků na finanční spoluúčast města při budování infrastruktury.

Podle platného územního plánu by se v Brodcích zatím nemělo začít stavět ani na soukromých parcelách. Platí totiž pravidla takzvané etapizace, které mj. říkají: „Z obytných ploch by neměly být zahajovány další lokality do doby realizace velké většiny RD v lokalitách Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna.“ To znamená nejdřív dokončit zástavbu v již rozestavěných lokalitách a pak teprve otevřít další, územním plánem k tomu určené oblasti.

Vedení města však podniká aktivní kroky k tomu, aby se v Brodcích mohlo stavět co nejdříve. V květnu schválila Rada města smlouvu s developerem na výstavbu kanalizace pro oblast Brodců (PRO hlasovali Vokurka, Svoboda, Mášová, Urbanová, Flígr, PROTI Bálek, Sochor). A na červnovém jednání zastupitelstva máme jako zastupitelé vzít na vědomí informaci, že starosta Pavel Svoboda (jako pověřený zastupitel), úřad územního plánování a projektant, který připravuje změnu územního plánu, dohodli, že se všechna pravidla etapizace v územním plánu úplně zruší. To by v praxi znamenalo možnost okamžitého zahájení zástavby jak na Brodcích, tak na Bzdince, tak na všech dalších rozvojových lokalitách.

Výše uvedené kroky vedení města těsně před koncem volebního období, kterým jsme nemohli ani jako koaliční partneři a zastupitelé zabránit, nám potvrzují, že naše rozhodnutí ukončit koaliční dohodu bylo správné.

Zvrátit je ale mohou občané Dobříše v místním referendu. Proto podporujeme občanskou iniciativu „Brodce všem“, která shromažďuje podpisy za jeho vyhlášení.

Každý občan Dobříše se pak bude moci v místním referendu vyjádřit k otázkám:

  1. Zda si přeje, aby městské pozemky v Brodcích zůstaly nezastavěné.
  2. Zda si přeje, aby byla zachována a zpřesněna pravidla etapizace v územním plánu.
  3. Zda si přeje, aby se město rozvíjelo na k tomu již územním plánem vymezených rozvojových plochách a zástavba se v budoucnu nerozšiřovala na úkor současné zemědělské půdy, zeleně či lesů vně do okolní krajiny. I takové návrhy se totiž už objevují a vidíme, jak tlak na zástavbu stále sílí (k tomu více viz https://www.prodobris.cz/index.php/2022/02/13/referendum-o-rozsirovani-zastavby-v-dobrisi/).

Zúčastní-li se místního referenda dostatečný počet občanů, bude referendum platné a jeho výsledek pak pro zastupitele závazný.

One Reply to “Referendum může být záchrana – nejen pro Brodce”

  1. Rozhodně podpořím referendum o zachování zeleně a životního prostředí v lokalitě Brodce, jsem proti městské zástavbě na tomto území a jsem za možnost v budoucnu ovlivnit změnu územního plánu, ono už stačí, co se děje v lokalitě za židovským hřbitovem a rozrůstání satelitů směrem k lesu a turistickým trasám na Mníšek pod Brdy, i k tomu mélo být referendum, ale nebylo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *