Zdržování místního referenda

Autor: Jaromír Bláha

Během pouhého jednoho měsíce shromáždila spontánně vzniklá občanská iniciativa „Brodce všem“ 1570 podpisů dobříšských občanů za vyhlášení místního referenda o zástavbě Brodců a okolní krajiny. Smekám. Nevím o jiném případu města, kde by potřebný počet podpisů k vyhlášení místního referenda shromáždili tak rychle.

Městský úřad podpisové archy zkontroloval a 109 podpisů neuznal. Přesto však počet platných podpisů o hodně překročil zákonem požadované minimum 20% registrovaných oprávněných voličů. Z pověření zastupitelstva nechal ještě tajemník městského úřadu otázky navržené do referenda ověřit ministerstvem vnitra, které v nich neshledalo žádné pochybení.

Každý občan Dobříše se tak bude moci v místním referendu vyjádřit k otázkám:

  1. Zda si přeje, aby městské pozemky v Brodcích zůstaly nezastavěné.
  2. Zda si přeje, aby byla zachována a zpřesněna pravidla etapizace v územním plánu.
  3. Zda si přeje, aby se město rozvíjelo na k tomu již územním plánem vymezených rozvojových plochách a zástavba se v budoucnu nerozšiřovala na úkor současné zemědělské půdy, zeleně či lesů vně do okolní krajiny. I takové návrhy se totiž už objevují a vidíme, jak tlak na zástavbu stále sílí.

Zúčastní-li se místního referenda dostatečný počet občanů, bude referendum platné a jeho výsledek pak pro zastupitele závazný.

Podle zákona má nyní formálně místní referendum vyhlásit zastupitelstvo. Aby se referendum mohlo konat v září zároveň s volbami nové místní samosprávy, dalo sedm zastupitelů starostovi podnět ke svolání mimořádného jednání. Starosta jednání svolal (což mu v takovém případě ukládá jednací řád zastupitelstva), ale odmítl výslovnou žádost sedmi zastupitelů a neumožnil on-line účast zastupitelům, kteří v den svolání nemohou být v Dobříši. Zaštítil se přitom názorem jiných deseti zastupitelů, kteří požadují výhradně osobní účast a to i v případě neplánovaného jednání v době dovolených. A tak se na svolané jednání 11 zastupitelů nedostavilo, mezi nimi i ti, kteří např. z důvodu dovolené v zahraničí skutečně nemohli, ale při umožnění on-line účasti by „přítomni“ byli.

V době uzávěrky tohoto čísla Dobříšských listů není jasné, jestli se zastupitelé opakovaně sejdou v usnášeníschopném počtu, a když ano, jestli referendum podle zákona skutečně vyhlásí. Starosta města totiž dal najevo, že on pro vyhlášení referenda hlasovat nebude, ani když přípravný výbor shromáždil potřebný počet podpisů občanů Dobříše. Bude ostuda, že referendum asi bude nakonec muset vyhlásit soud. Referendum se tak ale nestihne udělat v září zároveň s komunálními volbami a proběhne až v lednu s volbami prezidenta republiky. Než bude referendum vyhlášeno, může zastupitelstvo pozemky města v Brodcích prodat nebo směnit. Doufejme, že to neudělá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *