Dopravní koncepce města

Ve středu 8. srpna 2018 od 17.00 hodin proběhlo v Pastoračním centru sv. Tomáše veřejné projednání návrhu dopravní koncepce města Dobříše. Za nás jsme se zúčastnili s řadou připomínek, které uvádíme níže.

Podklady na stránkách města

Obsah:  24 výkresů dopravních řešení, textová část necelá strana A4
Datum:  7/2018
Cíl:  zklidnění dopravy, omezení tranzitu, hlavní tahy

Připomínky k jednotlivým výkresům:

2.1 kruhová křižovatka PRACHANDA1.Var.
pozor na likvidaci stoletých kaštanů, pozor přesun zastávek MHD do ochranného pásma ČD,chybí vyčíslení nových záborů ploch pro stavbu/soukromých, městských/ chybí cyklostezka,

2.2. Křižovatka Pražská –Březová-Javorová,
absence zásahu do stávající vzrostlé zeleně a její konkrétní náhrady/strom za strom/!

2.3 Křižovatka Pražská-U Ovčína-Pod Hřbitovem ,
32 parkovacích stání na pozemku č.parc.436/1 k.ú.Dobříš, chybí cyklostezka k Lidlu, do Staré Huti i v ulici u Ovčína, chybí návrh výsadby zeleně pro stínění aut.

2.4 Křižovatka Pražská-Na Nábřeží-nám.Svobody,
pozor ochranné pásmo zámku, bylo předběžně projednáno likvidace historických dlažeb i terénu s památkáři?!/ návrh nových parkovacích míst na úkor stávající historické zeleně-NEEXISTUJE- důstojné okolí sochy sv. Jana Nepomuckého před průčelím zámku. Ve vzdálenosti 50m je prázdné vysokokapacitní parkoviště. NEZVYŠOVAT HISTORICKÝ TERÉN, Nekrást PŮVODNÍ dlažbu

2.5  křižovatky Čs.Armády-B.Němcové-Nová-Polní

2.6 okružní  křižovatky Čs.Armády-plk.B.Petroviče-Brodská,
D=34m, nový přechod, chybí vyčíslení záboru pro novou stavbu, i vlastnictví pozemku/výkup?/

2.7 Křižovatka plk.B.Petroviče-Pionýrů , nový přechod

2.8 křižovatka Čs,Armády-Rosovická- Bezručova-Mírové nám.
zásah do nově zrekonstruované části křižovatky Mírové nám.-důvod!? Mění se směr jednosměrky Bezručová a zúžení na 4m – nebude stačit v případě havárie, chodník po obou stranách, nový před Vandasem – parkování přes chodník ?! – provozovna má mít vlastní parkoviště

2.9 Průjezdnost ulice Fr. Průši ulice
nové parkovací ostrůvky pro podélné stání , pozor hlavní tah k DOKASu i  k hromadným cca 100 garážím v jámě bývalé cihelny

2.10 křižovatka Příbramská-Fričova – Husova – Fr.Průši
je hotova, pouze zjednosměrnění Husovi a nový přechod na Příbramské, pozor stávající hlohy (80ti leté), budou nahrazeny čím? Chybí parkování u Evangelického kostela v Husově a Tylově ulici.

2.11  křižovatka Příbramská-Lesní-Tylova
nový přechod u ZŠ TRNKA  do ulice Tylova /chodník ve špatném stavu/ a zrušení stávajícího přechodu před kadeřnictvím…

2.12  křižovatka Příbramská-U Slávie -B. Smetany
chybí přechod na odbočce do ulice B.Smetany nenavyšovat terén

2.13  Nové přechody křižovatka Příbramská-ul.B.Smetany,

2.14  křižovatka Příbramská-V Lipkách
nekácet kaštany na Příbramské-nové parkoviště vložit mezi kaštany

2.15  křižovatka V Lipkách-B.Smetany,
neumožňuje vjezd ke stadionu a sportovní hale

2.16 Revitalizace Školní ulice 1/3
nová parkování na úkor zeleně stávajících historických topolů, likvidace zeleně podél II.ZŠ-svinčík!!!!

2.17 Revitalizace Školní ulice 2/3
kácení topolů –nechceme, chybí ponechání možnosti stání 2 busu pro školní akce během školního roku

2.18 Revitalizace Školní ulice 3/3
jiné řešení parkoviště u haly-busy-sportovci

2.19  Křižovatka u pivovaru
chybí konkrétní zeleň-historická-chráněná

2.20  Křižovatka u pivovaru- Rukavičkářská
chybí konkrétní zeleň

2.21 Křižovatka Nad papežem-Na Vlašce-K Vodárně I.Varianta
průsečná

2.22  Křižovatka Příbramská-Fričova-Průšova-Husova
koordinace s revitalizací náměstí dle PD?!

2.23  Křižovatka Prachanda 2.Varianta bez kruháče
Pozor kácení-100leté stromy ničím nenahradíme

2.24  Křižovatka K Vodárně nad Papežem-kruháč  II. Varianta

Obecně: NEKÁCET VZROSTLÉ STROMY

Všude počítat s pruhem pro cyklisty, chodníky pro chodce, se vzrostlými stromy – keře nestačí.

Nelze odvést jednosměrné komunikace do místních komunikací, kde není chodník- speciálně v okolí škol, knihovny a sportovišť! Ulice bez chodníků: V Lipkách, ul. B. Smetany , částečně Husova ulice vše v okolí škol a sportovišť.

Tyto připomínky ke stažení:
Připomínky k dopravní koncepci města