Archiv pro měsíc: Červen 2019

Tvoříme Dobříš – participativní rozpočtování

Máte nápad, co by se v Dobříši mohlo změnit k lepšímu?
V tomto roce spouštíme nultý ročník participativního rozpočtu. K dispozici je 100 000 Kč na realizaci jednoho návrhu do konce r. 2019. Může to být zvelebení nějakého dobříšského zákoutí, pár laviček, nová skluzavka apod. Prosíme, podělte se o své nápady. V září proběhne hlasování a nejúspěšnější návrh budeme realizovat. Podrobná pravidla a harmonogram najdete ➡️ https://bit.ly/2JXvHth

Více o projektu se dozvíte na informačním setkání s prvky kulatého stolu ve čtvrtek 13. června od 18:00 ve společenském sále kulturního domu.

Na podzim letošního roku by měl odstartovat první ročník projektu, kdy se již hovoří o 500 až 700 tisících korun.

Harmonogram od prvního ročníku by měl být takový, že se nebude čekat čekat na schválení rozpočtu , jako to dělá většina měst, ale spustí se přijímání žádostí již letos na podzim s tím, že v prvních měsících roku 2020 vyberou projekty k realizaci.

„Výhodou bude, že budeme moci většinu projektů prvního ročníku realizovat do letních prázdnin a aktivně užívat již v daném roce. Většina měst to má tak, že buduje až v průběhu podzimu a nové věci jsou rovnou vystaveny nepříznivým povětrnostním podmínkám v průběhu zimy. My to chceme dělat lépe,“ představuje myšlenku projektu jeho spolutvůrce Miroslav Sochor (KDU-ČSL a nezávislí kandidáti)

Ten na něm podle pověření Radou města Dobříše spolupracuje se zastupitelem Pavlem Svobodou (PRO DOBŘÍŠ).


Příbramský deník

Komise pro životní prostředí a ekologii zahájila práci

Rada města jmenovala Komisi pro životní prostředí a ekologii ve složení Mgr. Taťána Belúchová (předsedkyně), MVDr. Jaromír Bláha, Mgr. Petr Dostál PhD., Ing. Jiří Klimt, Ing. Ivo Salcman, Ing. Radek Vlnas, Bc. Jana Vlnasová. Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady, takže může dávat Radě města podněty.

Na prvním jednání na konci dubna se komise věnovala zejména zeleni

Zkrášlení náměstí květinami a dalšími úpravami zeleně, možnostmi získat na zeleň dotace, ale také problémy s péčí o stromy ve městě.

Návrh úpravy zeleně na Mírovém náměstí
Zdroj: příloha jednání komise
  • V rozpočtu města je na tento rok na zeleň 1,8 mil Kč na (na zakládání i údržbu).
  • MAS Brdy-Vltava nabízí možnost podávat projekty na zeleň ve městě a protierozní opatření v krajině kolem města. K dispozici je 10 milionů KČ.  
  • Další možnosti získat dotace na zlepšení okolní krajiny (protierozní opatření, zakládání mezí a remízků, zlepšení druhové skladby lesů, větrolamy, stromořadí atd.) skýtá Operační program pro životní prostředí (viz oznámení města). Zde je ovšem zásadní zda mají zájem vlastníci zemědělských a lesních pozemků taková opatření provádět.

Komise jednala o podnětu občana s výhradami k péči o zeleň na příkladu v lokalitě Dubinské Kaštánky, o kvalitě péče i v jiných místech prováděné DOKASem a dodavatelskými firmami při relativně vysokých cenách DOKASu. Komise na některém z příštích jednání porovná ceníky péče o zeleň DOKASu s ceníky jiných (srovnatelných) měst. Zástupkyně městského úřadu Klára Loudová informovala, že město od letošního roku (2019) zpřísnilo kontroly, jsou častější a vyžaduje dokumentaci o prováděné péči. Komise bude sledovat, jestli se přijatá opatření projeví na kvalitě péče o zeleň.

Komise obdržela k vyjádření žádost ředitele 1. ZŠ o provedení odstřelu holubů, kteří se usadili na římse průčelí školy. Komise si vyžádala doplnění podkladů.

Celý zápis z jednání komise najdete zde

Na příštích jednáních bude komise pokračovat v diskusi o možnostech další výsadby zeleně a způsobech zapojení veřejnosti, problematice odpadů, hospodaření s vodou a dalších tématech.

 MVDr. Jaromír Bláha, člen Komise pro životní prostředí a ekologii