Archiv rubriky: Názory a komentáře

Komentář Pavla Svobody

Motivační systém pro sběr a třídění odpadů (MESOH)

Na Zastupitelstvu 12. 9. se diskutovaly detaily zaváděného motivačního systému pro sběr a třídění odpadů. Některé kolegyně a kolegové zastupitelé i zástupci veřejnosti požadovali „čísla“, jak je nový systém propracovaný. Zde pár poznámek i nějaká ta čísla:

1. Na cenu za popelnici má vliv řada faktorů: náklady tvoří především cena za svoz a skládkování. Proti tomu jako „příjem“ je poplatek za popelnici a odměna EKO-KOM za odevzdaný vytříděný odpad. V r. 2018 rozdíl těchto položek činil 1,9 mil Kč. Tedy z rozpočtu města byla částka 1,9mil doplacena Dokasu na pokrytí nákladů na likvidaci odpadu.
➡️ Město dotuje poplatek za popelnici.

2. Zásadní vliv na výši poplatku tedy má, kolik je město (tj. zastupitelé) ochotné platit/doplácet za odpad. Jsou města, kde je svoz odpadu pro občany zdarma (100% platí město), ale to těžko někoho motivuje nad odpadky i jen přemýšlet. A jsou města, kde poplatek kryje náklady a město nedoplácí nic.

3. Příklady: Čáslav zdarma, Hořovice 500Kč/osobu, Benešov 540/os, Příbram 552/os, Beroun 700/os, Neratovice 720/os, Březnice 750/os, Frýdlant 790/os, Sedlčany 2300/popelnici 1x týdně, Mníšek p.B. 1800/popelnici 1x 14 dnů. Praha 1236 Kč/popelnici (poplatek 103/popelnici 110l za měsíc při svozu 2x týdně). Více: https://bit.ly/2mgV8LH

4. Od 1.1.2020 bude poplatek v Dobříši nikoli za popelnici, ale za obyvatele. Samozřejmě nás všechny zajímá, kolik to přesně bude. KDYBY náklady Dokasu byly stejné jako letos (jakože náklady spíše rostou) a odměny EKO-KOM byly vyhlášeny ve stejné výši (jakože je EKO-KOM vyhlašuje na každý rok) a kdyby se svezlo stejné množství odpadu v daných kategoriích (každý rok se liší), pak by výpočet poplatku mohl vypadat např. takto: 1868Kč (cena za popelnici 2019) : 2,7 (průměrný počet obyvatel na domácnost v Dobříši) = 691 Kč na hlavu. To není poplatek, který bude platit od 1.1.2020, jen ilustrace, jak ho lze odhadnout.

5. Zákonné maximum je 1000 Kč na osobu. Ve městech, kde se MESOH používá, se poplatek zpravidla pohybuje mezi 500-700Kč na osobu. V těchto městech ale zpravidla lépe třídí. ♻️ V Dobříši každý rád tvrdí, jak poctivě třídí, ale statistika odpadů říká něco jiného. Nejsme v třídění žádní premianti a řada obcí produkuje směsného odpadu méně a naopak více třídí.

6. Poplatek na hlavu je velká změna. Argumenty, co je spravedlivější, najdete pro obě varianty. V Dobříši žije řada lidí samostatně, pro ty nový poplatek bude výhodnější. Naopak vícečetné domácnosti budou platit více. 💰 Nás je doma 5, takže místo 1868 Kč/rok budem platit např. 750×5=3750Kč/rok (POKUD by byl poplatek 750Kč/os). Rozdíl proti současnému poplatku je 3750-1868=1882Kč za rok, tj 157Kč/měs. Na jednoho člena domácnosti to je zvýšení nákladů na odpad o 31Kč za měsíc.

7. A co děti? V navrhovaném modelu platí dítě stejně jako dospělý. Rozumím, že je to citlivé především u domácností, kde je dětí více. Řada rodičů potvrdí, že směsného odpadu dokáží kojenci i větší děti hravě vyprodukovat více než dospělý.

8. Poplatek na jednání Zastupitelstva včera nebyl součástí schvalované vyhlášky. Ta se schvalovala, aby byl nastaven právní rámec pro dobrovolný pilotní provoz a načítání kódů od 1.10.2019. Poplatek chceme přesněji spočítat na základě dat za 3 čtvrtletí 2019 (kolik se třídí, jak odhaduje Dokas náklady atd.) a na základě výsledků pilotního provozu MESOH, a dále po přípravě rozpočtu na 2020. Vyhláška o poplatku bude předložena zastupitelstvu v prosinci, spolu se sazebníkem slev za sběr EKO bodů v rámci MESOH, které mohou vést až k 70% slevě na poplatku.

9. Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH), který se nyní v Dobříši zavádí, není žádnou novinkou. Při výběru jsme chtěli ucelený systém od někoho, kdo s tím má zkušenosti. Nechtěli jsem vymýšlet „kolo“. Ve výběrovém řízení jsme vybrali MESOH od firmy ISNO IT, který ve 100 obcích pomáhá motivovat a třídit. Nikdo jiný tolik referencí nemá. Proti tomu předložil p. Helebrant svůj alternativní návrh. Abychom nebyli osočeni, že o něm rozhodujeme „politicky“, rozhodlo zastupitelstvo v květnu, že jeho projednání proběhne na Komisi pro životní prostředí, která objektivně porovnávala oba systémy.
Výstupní zpráva zde ➡️ https://bit.ly/2kMsHVC
Komise doporučila MESOH.

10. Pro zájemce o čísla přikládám údaje o dobříšském odpadu.

11. Má alternativní návrh p. Helebranta nějaký ekonomický model? A mohl bych ho vidět?

12. Pokud k MESOH budete mít jakékoli dotazy, přečtěte si prosím informace na webu města. Nenašli jste odpověď? Ptejte se dál. 📩 Pište na dotazy@mestodobris.cz. Budeme se snažit Vám spolu s kolegy poctivě odpovědět.

Také Vás zvu na Večer otázek a odpovědí k MESOH v pondělí 23.9. od 18:00 v Kulturní dům Dobříš.

Jak to dopadne s lesy kolem Dobříše?

Komentář Jaromíra Bláhy

Lesy v celé ČR plošně hynou, nejvíce je teď postižena severní Morava a Vysočina. Jednou ze dvou hlavních příčin je pěstování smrkových monokultur v nižších a středních polohách, kde nemá smrk vhodné prostředí, případně pěstování příliš hustých borových porostů. Druhou hlavní příčinou je klimatická změna, která problém akceleruje, protože smrky s mělkými kořeny trpí suchem. Oslabené porosty pak napadá kůrovec, který se masivně šíří.

Velkou část smrkových lesů dlouhodobě zachránit nejde. Podle posledních analýz pracovníků Lesnické a dřevařské fakulty v Brně je riziko hynutí u 80 % smrkových lesů v ČR. Mapka č. 1 ukazuje místa, kde již smrk nemá vhodné podmínky k přežití (červená, oranžová a žlutá barva).

Mapa č. 1

Hynutí smrkových porostů bohužel postihne i lesy v okolí Dobříše. Ukázat si to můžeme v Brdech, kde jsou nyní podmínky pro růst smrků již jen v nejvyšších polohách (mapa č. 2 – zelená a modrá barva) a brzy již ani tam ne – viz mapa č. 3.

Mapa č. 2
DB – dub, BK – buk, SM – smrk. Zdroj: Čermák P., Mikita T., Kadavý J., AOPK ČR 2016
Mapa č. 3
DB – dub, BK – buk, SM – smrk. Zdroj: Čermák P., Mikita T., Kadavý J., AOPK ČR 2016

Nevíme, jak rychle bude odumírání okolních smrkových lesů probíhat. Nastupuje již nyní – aktuální situaci ukazuje server https://www.kurovcovamapa.cz/ viz mapa č. 4 (červenou a modrou barvou jsou znázorněná místa hynutí lesů a následné těžby, jednotlivé oblasti lze na webu přiblížit)

Mapa č. 4
Zdroj: www.kurovcovamapa.cz

Je méně pravděpodobné, že odumírání smrků v okolí Dobříše bude postupné a potrvá několik desetiletí. Mnohem pravděpodobnější jsou pesimističtější scénáře, podle kterých se zde kalamita rozvine již tento nebo následující roky. Podle odhadů ministerstva zemědělství bude letos kůrovcem v republice napadeno  30–50 milionů m3 stromů, což je až dvojnásobek loňského rekordu. Před dvěma týdny se v Praze konala mezinárodní konference Evropského lesnického institutu, kde jasně zaznělo, že kůrovcové kalamity budou stále intenzivnější a současné metody „boje s kůrovcem“ nemohou uspět. Více viz zpráva Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity na https://www.czu.cz/dl/74137?lang=cs (funguje až po ručním zadání do prohlížeče).  

Podle čerstvého pokynu Ministerstva zemědělství o tzv. rajonizaci lesů z hlediska lesní kalamity patří oblast Brd a Hřebenů do zóny, kde má ještě má smysl snažit se zpomalit hynutí lesů a bránit rozvoji kůrovcové kalamity včasnými asanačními zásahy (vytěžením napadených stromů). Velcí vlastníci lesů vědí, jak mají postupovat, malým vlastníkům lesů byla určena výzva, aby kontaktovali svého odborného lesního hospodáře, zveřejněná minulý měsíc i na webu města.

Jako lidé, kteří v Dobříši žijeme, můžeme jen doufat, že se změny stavu okolních lesů budou vyvíjet lépe, než naznačují prognózy. Musíme se však připravit na to, že se můžeme dostat do podobné situace, jako lidé v obcích na severní Moravě, kterým během několika posledních let zmizely lesy kolem jejich domovů, kam byli zvyklí chodit, místo nich jsou pusté vykácené kopce (viz záběry z dronu např. zde), v lepším případě pak lesy se suchými stromy.

Vědci však na rovinu říkají, že „kalamity budou silně narůstat a nedostaneme je pod kontrolu. Budeme se muset naučit s poškozeními lesa jako přirozenými procesy žít“ (Prof. Rupert Seidel) – více zde. A soustředit se na to, abychom dalším kalamitám v budoucnu předcházeli. To znamená začít pěstovat druhově pestré, věkově i strukturálně rozmanité a tudíž odolnější lesy. Opravdu nerozumím, proč v okolních lesích vidíme i teď nové výsadby smrkových kultur, respektive porostů ve kterých smrk převažuje nad ostatními dřevinami. 

Obr. 1 Nová výsadba smrkové monokultury v Brdech

K veřejné výzvě Zachraňme lesy, která se obrací se sedmi body pro zdravé lesy na vládu a Parlament se připojilo už přes 22 tisíc lidí a další podpisy přibývají, tak může lesům pomoci každý. Snad se tím podaří potřebné změny rozhýbat.

Komise pro životní prostředí města se bude situaci zabývat mj. z hlediska možného rizika vlivu plošného odumírání porostů, respektive jejich vytěžení, na zdroje pitné vody pro Dobříš a komunikace města s vlastníky okolních lesů.

 MVDr. Jaromír Bláha, člen Komise pro životní prostředí a ekologii

Sex, drogy a autobus

Komentář Pavla Svobody

Reklama koupajících se slečen. Ane? Ne? Všichni máme kladný vztah k ženským prsům, formovaný od narození. Jsme savci. Samozřejmě diskutovaná reklama je sexistická. Foto 2 koupajících se dam nijak nesouvisí s produkcí dřevařské firmy, pouze využívá toho, že sex prodává. Respektuju, že se každý snaží propagovat své zboží a služby, jak sám uzná za vhodné, při dodržení základních pravidel. A jsem rád za každého slušného podnikatele v Dobříši. Billboard před Coopem se mi nelíbí – domnívám se, že by mobilní plakátovací plochy v centru měly být využívány výjimečně, ne pro dlouhodobou propagaci čehokoliv. Ohledně ohrožení mravního vývoje školáků, podobně se mi nelíbí ani reklama na opačném rohu na elektronické cigarety. Jsem ale velmi opatrný na zákazy na základě vkusu kohokoli. Diskutujme, přesvědčujme se a svobodně se rozhodujme. Raději budu doufat, že společná debata povede ke stažení těchto reklam.

Pokud jezdíte do Prahy po D4, určitě vás trápí nepředvídatelný čas dojezdu, kdy denní zácpy na Strakonické protahují cestu o desítky minut. Zvlášť nepříjemné je to když stojíte v plném autobusu. Situace se výrazně zhoršila po otevření tunelu Blanka, který přes okruh nasměroval na Strakonickou další tisíce aut, a po zavedení dotací na jízdné pro studenty. Za cenu 14 Kč za jízdu tak řada z nich raději denně dojíždí, než by hledali bydlení v Praze. Provozovatel autobusů Arriva samozřejmě ví, že busy jsou nacpané a cestující jsou nespokojení. Řešením by bylo zavést více autobusů, ale nejsou řidiči. Jedinou možností tak je nasadit větší autobusy s vyšší kapacitou, ALE… ale ty neprojedou přes jedinou kruhovou křižovatku v Dobříši. Tedy, mohly by vynechat Větrník…

Na posledním jednání rady jsme všichni podpořili návrh „přebourat“ kruháč tak, aby se zmenšil prostřední ostrůvek a autobusy dlouhé 15m s třemi nápravami jím mohly projíždět. Arriva nakoupila nové dlouhé autobusy Iveco a Setra a plánuje jejich nasazení i na trasu Příbram-Praha. Takže sice se dojezd v pondělí ráno nezrychlí, ale je naděje, že si na konci léta více cestujících sedne.

Rád bych zde vyzval mladší spolucestující studenty: pokud sedíte v nacpaném busu a přistoupí starší dáma, pusťte ji prosím sednout na své místo. Na rozdíl od vás pravděpodobně platila plnou cenu jízdenky a jako plátce daní navíc přispěla i na vaši slevu. Tuto výzvu ignorujte pokud: jste záměrně na zastávku přišli dřív, máte zrovna rozkoukaný film na mobilu, rozehranou hru, píšete domácí úkol, chatujete s kamarády, jste těhotná, jste po flámu, stojící žena je plna sil a navíc nevypadá jako na reklamě na BIOS.

Komentář Pavla Svobody

Odpady, zimní stadion

Před 6ti měsíci jsem se stal zastupitelem a radním na dobříšské radnici. Po celou dobu přemýšlím, jak bych měl správně komunikovat s těmi, díky jejichž hlasům na radnici sedím. I všemi ostatními. Preferoval bych nějakou elektronickou komunikaci spíš než cpát články do Dobříšských listů. Většinou to bude dlouhé – řada věcí nejde nacpat do pár vět. Pokud se zajímáte o dění v Dobříši a detaily různých kauz už znáte, můj komentář nemusí přinést moc nového.

Než se pustím k jednotlivým kauzám, ještě pár obecnějších komentářů.

Jedním z prvních procitnutí na počátku mého zastupování bylo, jak vše běží pomalu a ve velkých emocích. Doposud jsem vždy pracoval ve firmách, které ať malé nebo s tisíci zaměstnanců, vždy mají nějakou hierarchii rozhodování. V zastupitelské demokracii to tak není. O bodech se hlasuje. A někdy nefungují racionální důvody, zdravý rozum ani veřejný zájem. Každý hlasuje sám za sebe. S tím souvisí velmi dlouuuuhé diskuze na jednáních rady města a zastupitelstvu. Mrzí mne, když se stavíme koalice proti opozici. Naopak mám vždy radost, pokud se na některém tématu shodneme napříč.

Druhá poznámka patří k odbornosti. Zpočátku mne trápilo, že jednotlivým bodům dost nerozumím, nejsem odborník na zákony, správní řízení, sociální politiku a kupu dalších věcí. Takže by bylo velmi snadné se zdržet hlasování. V demokracii ale rozhodují volení zástupci, kteří by měli reprezentovat pestré spektrum voličů a používat zdravý rozum. Vycházím z toho, že na radnici nesedím proto, abych se zdržel, ale abych vyjádřil svůj názor. Takže se snažím podklady připravené kolegy z Městského úřadu pročítat, zjišťovat detaily a hlasovat Pro nebo Proti. Binárně. „Zdržení se“ si schovávám na případný střet mých zájmů. Každých 14 dnů řešíme na Radě cca 40 nejrůznějších bodů. Na zastupitelstvo 1x za 2 měsíce se pak dostává cca 15 těch super důležitých.

Jako jeden z programových bodů, na kterém jsme se v koalici před volbami shodli, bylo nastavení nového systému pro sběr odpadů, který bude občany motivovat, aby co nejvíce třídili. Nejsem zastáncem svozu odpadu zadarmo, protože ten třídit nemotivuje. V současné době vozí DOKAS náš komunální odpad na Bytíz, kde se sype do země. Nejen zdravý rozum, ale i EU chce vysypávání odpadků do přírody omezovat.
Viz např. ➡️ https://bit.ly/2ICtGCa
V dohledné době výrazně zdraží cena za tunu, Je celkem lhostejné, zda to bude od r. 2025 a bude to „jen“ čtyřnásobek současné ceny (z 500 na 1900Kč/t). Doprava také zlevňovat nebude. Do spaloven to máme z Dobříše daleko (Praha-Malešice nebo Plzeň) a ani spalování není zdarma. Z přesvědčení třídí domácí dopad jen asi 30% obyvatel. Jak ale přesvědčit ty ostatní? Na radě jsme se shodli, že nechceme pro Dobříš vymýšlet „kolo“, ale chceme pokud možno najít takový systém, který se prokazatelně osvědčil jinde. Zároveň chceme obyvatelům představit promyšlený koncept a ne svolávat úplně volnou debatu. V prosinci 2018 jsme oslovili několik firem, nejpřesvědčivěji zapůsobila www.mojeodpadky.cz. Používá je víc jak 100 obcí (srovnatelně velký Mikulov, Česká Třebová, Jílové u Prahy…), komunální odpad se jim daří v průměru snížit o 60%. Poznámka: V Zanzibaru tento systém nepoužívají, zatím. 
Základní principy: odpad se eviduje a platí za obyvatele, ne za dům. Sváží se od domu v igelitových pytlích, pytle jsou označené čárovým kódem a popeláři před naložením načtou kód z pytle, tím se zaeviduje kolik kdo pytlů odevzdal. Čím více vytřídím, tím větší budu mít slevu za poplatek za komunální odpad. Systém tak navazuje na to, co chystalo předchozí vedení města – pytlový svoz papíru a plastu od domů. Diskutovali jsme i možnosti sbírat takto sklo (problematická manipulace), použít místo pytlů speciální popelnice (vyšší pořizovací cena, ne všichni je chtějí mít u domu) či místo čárového kódu používat čipy RFID (podle zkušeností méně spolehlivé, do budoucna ale lze nasadit). Každá domácnost bude mít přístup na webový portál, kde bude moci sledovat své statistiky, kolik se jim povedlo vytřídit. V dohledné době se uskuteční „kulatý stůl“, kde bude koncept představen občanům. Hlavní debata se doufám povede o tom, jak takový systém správně nastavit.

Další velká kauza je rekonstrukce zimního stadionu. Na zastupitelstvu 7.3.2019 jsem hlasoval Proti, protože projekt v současné podobě není podle mého názoru správný. Podepsaná smlouva za 29mil Kč nepočítá se zastřešením, nejsou známy celkové náklady na výstavbu celé zastřešené stavby vč. šaten a ani náklady na provoz. Projekt je rozdělen do několika etap. První etapu na nové chlazení a ledovou plochu zadalo město firmě Energo Choceň. Nakonec jsme odhlasovali doplnění výstavby betonových patek pro budoucí střechu k současné etapě. Nyní probíhají jednání s projektantem (specifikace prací) a s Energo Choceň, za jakých podmínek jsou schopni se zavázat k výstavbě vybraných patek, aby pokud se do budoucna město rozhodne stadion zastřešit, se již nemusela plocha přebourávat. Klíčovými parametry je, zda se doplnění prací vejde do limitu 6mil Kč a zda se celý projekt povede dokončit do 273 dnů. Jinak by mohla nastat situace, kdy město bude muset dotaci vrátit. Protože by se tak změnil rozsah díla, že by ostatní firmy, které v soutěži o výstavbu neuspěly, mohly výsledek a smlouvu s Energo Choceň napadnout.

A co se vlastně povedlo? Z čeho mám radost? 
Na webu města je zveřejněn a průběžně se aktualizuje Aktuální stav rozpracovaných projektů – kde jsme, kolik stojí, předpokládaný termín dokončení. Snad časem doplníme ještě více detailů.
➡️ http://mestodobris.cz/aktualni-stav-rozpracovanych…/ds-25801

Spustili jsme nový web www.kolemdobris.cz, který má sloužit cyklistům a sbírat náměty na zlepšení cest ve městě a okolí.

Pořád se učím novým věcem.
Pavel Svoboda