Ing. Václav Bálek

 kandidát č. 2
50 let, diplomat
od 1. listopadu 2018 člen rady města Dobříše

Narodil se a vyrůstal na Dobříšsku, vystudoval Fakultu strojní ČVUT, kde poté působil jako odborný asistent, zároveň se věnoval vědecké práci na Akademii věd ČR. Společenské změny devadesátých let jej přivedly na Diplomatickou akademii MZV ČR po jejímž úspěšném absolvování se stal kariérním diplomatem. Na MZV zastával expertní i manažerské pozice. Působil na ambasádě v Londýně a na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu. V současnosti řídí Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR. Je ženatý a má dvě děti.

„Proč kandiduji? Vadí mi netransparentnost rozhodování Radnice. Vadí mi absence skutečného dialogu mezi zastupiteli a dobříšskou veřejností. Vadí mi zdejší „zavedené pořádky“.

Mám mnohaleté zkušenosti se státní správou, žil jsem léta v zahraničí a věřím, že to, co jsem se naučil a poznal mohu využít ve prospěch nás všech. Chci Dobříš změnit v město, které hezky vypadá, kde je co dělat, kde se prostě dobře žije. Chci aby Dobříš byla lepším místem pro život můj, mých dětí, zkrátka nás všech.“