Věra Schillerová

kandidátka č. 19
86 let, překladatelka, důchodkyně

Vystudovala Matematicko–fyzikální fakultu UK v Praze, obor chemie. Věnovala se také studiu jazyků a překladům ze švédštiny a němčiny. Pracovala v Ústavu pro automatizaci chemického průmyslu a v Chemoprojektu Praha. Působila jako vedoucí oborového střediska periodika VTEI (Vědecké, technické a ekonomické informace). Nikdy nebyla členkou žádné politické strany, za komunismu odmítla členství v KSČ. Od roku 1994 je v důchodu, v Dobříši žije trvale od roku 2009.

„Proč kandiduji? Nelze popírat, že vyhlídky naší planety i lidské společnosti nejsou příliš optimistické. Velmi proto oceňuji, že stále ještě existují lidé, jejichž život by ztrácel smysl, kdyby se s tím smířili. Mnoho věcí se už nedá napravit, je ale stále ještě možné leccos usměrnit. PRO DOBŘÍŠ se o to na lokální úrovni pokouší nejen předkládaným programem – vizí pro budoucnost našeho města, ale také dosavadní prací jeho představitelů s výsledky, které korigovaly některé záměry současného vedení radnice. Zaslouží si proto podporu svých občanů.”