Doprava a parkování

Investice do silniční infrastruktury budou pokračovat
CHCEME ÚČELNOU DOPRAVNÍ SÍŤ
Minimum nákladů, maximální zisk

Chodci a cyklisté jsou ve městech plnohodnotnou součástí dopravního systému a náš respektovaný partner. Je třeba s nimi počítat při realizaci dopravní sítě a staveb. Cyklistická a pěší doprava musí mít takové podmínky, aby byly první volbou pro krátké cesty do obchodu, za službami, do školy či za zábavou.

NA KOLE I PĚŠKY

Odstraníme nejproblematičtější místa cyklostezek a cest pro pěší. Přednostně provedeme menší opravy, kterými lze dosáhnout velkého zvýšení kvality a komfortu dopravy pro cyklisty i pro chodce. Čistší vzduch, zdravější občané, klidnější doprava.

FUNKČNÍ CYKLOSTOJANY

Zlepšíme možnost parkování kol ve městě. Zvýšíme kapacitu vhodných parkovacích míst a osadíme je novými funkčními cyklostojany pro různé typy kol a jejich bezpečné uzamykání.

SILNICE MÍSTO TANKODROMU

Opravy silnic a veřejného osvětlení jsou samozřejmostí. Město potřebuje kvalitní, bezpečný a bezbariérový dopravní systém, který bude dobře sloužit všem skupinám uživatelů – automobilistů, cyklistům i pěším. Takový dopravní systém, kde použití určitého dopravního prostředku nebude nutnost, ale otázka volby.

VÍCE MÍST K PARKOVÁNÍ

Zvýšíme počet parkovacích míst a zavedeme nová pravidla pro jejich výstavbu a rekonstrukce. Parkovací plochy by měly tvořit propustné povrchy, aby se snížil negativní vliv asfaltovaných ploch na klima ve městě.