Transparentní radnice

Ukážeme data veřejnosti
PROSAZUJEME PRŮHLEDNOU SPRÁVU MĚSTA BEZ KORUPCE
Politikům musí být vidět pod ruce!

Demokracie nefunguje bez kontroly, kontrola nefunguje bez otevřenosti a bez přístupu k datům. Proto nebudeme informace tajit. Zveřejníme všechna dostupná data města v souladu se zákonem, u kterých není důvod k utajení, aby je občané mohli sdílet on-line. Zveřejňování dat je především otázkou politického zájmu.

USNADNÍME PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Zasadíme se o to, aby informace z města byly kvalitní, přehledné, ucelené a snadno dostupné. Vytvoříme podmínky pro vznik funkčního informačního systému. To umožní obyvatelům zapojovat se do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání.
Stejná pravidla se musí vztahovat na obcí zřizované organizace, obecní příspěvkové organizace a obchodní organizace.

ZVEŘEJNÍME FAKTURY A SMLOUVY

Zveřejníme přehled všech faktur a veškerých smluv, nejen těch které spadají do zákonné povinnosti, analýzy a další data, které si město nechává zpracovat za veřejné investice.

TRANSPARENTNÍ BANKOVNÍ ÚČTY

Zavedeme transparentní bankovní účty města a městských organizací. Všechny bankovní operace budou veřejně dostupné. Financování veřejné správy se musí dostat pod kontrolu.

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

Zavedeme rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur.
Občané tak budou mít dokonalý přehled za co utrácí jejich peníze nejen město, ale i městské organizace.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VEŘEJNĚ

Veřejné zakázky budou opravdu veřejné.
Obec a městské organizace musí fungovat maximálně transparentně, stejně tak i všechny veřejné soutěže, které je nezbytné důsledně zveřejňovat. Limity pro vícepráce pak nesmějí otevírat prostor pro korupční jednání.

PŘEHLED MAJETKU MĚSTA

Přehled nemovitého majetku města zveřejníme na stránkách obce včetně jeho popisu a využití. Budeme ho prezentovat i v grafické podobě.