Školství

Chceme zlepšit podmínky vzdělávání
PODPORUJEME MODERNÍ FORMY VÝUKY
Více peněz na kvalitu vzdělávání

Školství je pro naši budoucnost naprosto klíčové. Vvýuka by měla pokládat vzdělanostní základy a připravit mladou generaci na rychle se měnící podmínky života a požadavky společnosti. Pokud budeme mít kvalitní školství, budeme mít i sebevědomé občany, budeme mít svobodu, bezpečnost, prosperitu a demokracii.

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ

Podpoříme školy v přístupu k smysluplnému celoživotnímu vzdělávání pedagogů a ve využívání nových znalostí ke zvyšování kvality výuky.

KRITICKÉ MYŠLENÍ, MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Podpoříme školy ve vytváření prostředí příznivého pro rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků. Díky těmto dovednostem se jim může dařit odhalit dezinformace, mýty a polopravdy, a dopátrat se kvalitních a užitečných informací.

UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Podpoříme rozšíření kapacity základní umělecké školy tak, aby každý zájemce měl příležitost získat základy vzdělání ve zvoleném hudebním, či jiném tvůrčím oboru. Vzdělávání v základních uměleckých školách je důležitou součástí celého systému vzdělávání.