Spoluúčast občanů

Zapojíme občany do rozhodování
PROSAZUJEME OTEVŘENOU DISKUSI
Jednáme s lidmi otevřeně!

Názory občanů na správu města jsou důležité. Na zasedáních orgánů města bereme občany jako partnery, ne jako pouhé přísedící. Občané mají právo zapojovat se do rozhodování o městě. K tomu jim poskytneme veškeré podklady. Město nesmí přezírat občany a ignorovat jejich připomínky.

NASLOUCHÁME OBČANŮM

Zavedeme agendu občanských podnětů. Občanské podněty nezůstanou bez odpovědi. Veřejné vedení agendy umožní i ostatním občanům vidět všechny podněty včetně jejich řešení. Zásadní podněty budou zařazovány na jednání výborů, komisí i zastupitelstva.

RESPEKTUJEME SKUTEČNÉ POTŘEBY

Všechny aktuální záměry a změny plánů či investičních celků budeme projednávat s občany a příslušnými odborníky či institucemi (investice, strategie, územní plán, územní studie, koncepce dopravy, rekonstrukce objektů města apod.). Díky tomu by měla být všechna důležitá rozhodnutí samosprávy podřízena skutečným potřebám a cílům města a jeho obyvatelům.

JEDNÁME OTEVŘENĚ

Umožníme přístup každému občanovi nejen na zasedání zastupitelstva, ale i na jednání výborů a komisí města. Veškeré podklady k jednání všech orgánů města zveřejníme v dostatečném časovém předstihu. Body jednání budou konkrétní, každý s odkazem na důvodovou zprávu, případovou studii nebo téma, kterým se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.) Zveřejníme zápisy z jednání všech orgánů města.

ROZHODUJÍ OBČANÉ

Občanům nabídneme participativní rozpočet. Část městských peněz by pak byla rozdělena na projekty iniciované občany. Ti by tak mohli spolurozhorovat o finančních prioritách z části rozpočtu města.