Územní rozvoj

Dobříši zachováme charakter menšího přívětivého města
KLADEME DŮRAZ NA KVALITU ŽIVOTA
Občané určují směr!

Zodpovědné koncepční plánování rozvoje města je naše společná budoucnost. Mělo by probíhat ohleduplným způsobem k potřebám stávajících obyvatele města Dobříše, nikoliv v zájmu jedinců a developerů. Naše současné potřeby musíme naplňovat tak, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.

REPREZENTATIVNÍ NÁMĚSTÍ

Dokončíme opravy a rekonstrukci Mírového náměstí. Náměstí je nejdůležitějším a nejhodnotnějším veřejným prostorem města. Udává jeho charakter a je odrazem toho, čím město žije.

MÍSTA SETKÁVÁNÍ

Zajistíme další lavičky pro místa odpočinku a společného setkávání obyvatel v klidových zónách města. Veřejný prostor má sloužit všem. Má vybízet k setkávání, ke komunikaci a společným zážitkům.

MODERNÍ BUDOVY

Chceme dokončit projekt výstavby moderní knihovny se spolkovou činností a multifunkčním kinosálem. Dnes již knihovny zdaleka neplní jen funkci „edukační“, ale stále více se proměňují v komunitní místa, kde lze příjemně strávit volný čas, ať už jednotlivě nebo ve skupině.

AKTIVNÍ VYŽITÍ

Plně podporujeme rozvoj městských sportovišť. Občané si zaslouží zlepšení podmínek pro sportovní vyžití a trávení svého volného času.

KLIDOVÉ ZÓNY

Budeme usilovat o zachování odpočinkové zóny města v lokalitě Brodců. Zasadíme se o změnu využití pozemků na nezastavitelnou plochu, alespoň na ploše vlastnických podílů města. Chceme aby lidé mohli ve městě žít a nemuseli odjíždět z města za přírodou a za odpočinkem utíkat na venkov.

OKOLNÍ KRAJINA

Budeme chránit kvalitní půdu před zástavbou. Půda je neobnovitelný přírodní zdroj. Ten nejcennější! Je životně důležitým základním zdrojem obživy, filtračním prostředím a zásobárnou vody. Nemá sloužit k uspokojování potřeb jedinců, developerů a realitníků.