Volný čas, sport a kultura

Vyjdeme vstříct aktivním občanům
PODPORUJEME ŽIVOU KOMUNITU
Spravedlivé dotace pro transparentní příjemce!

Aktivní občané, různorodé organizace, spolky a kluby, které chtějí svojí činností zlepšit život ve městě a ve svém sousedství, jsou pro nás cenní a důležití. Kvalitní aktivity pomáhají v Dobříši vytvořit zajímavé místo pro život a propojit obyvatele města.

FÉROVÁ PODPORA

Nastavíme spravedlivý systém pravidel pro získání finančních prostředků z Grantového fondu města Dobříše. Finanční prostředky na volnočasové, sportovní, kulturní, umělecké a další aktivity a projekty, by měly mít pozitivní dopad na soužití občanů města a uspokojovat jejich potřeby v odpovídajících proporcích.

SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI

Finančně podpoříme občany v pořádání menších kulturních a sousedských komunitních akcí ve veřejném prostoru.

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Postaráme se o úpravu a rozvoj městských hřišť, sportovišť, senior parků a míst pro aktivní odpočinek tak, aby bylo zajištěno jejich co největší využití a odrážely demografické potřeby konkrétních oblastí. Občané všech socioekonomických vrstev si zaslouží zlepšení podmínek pro aktivní vyžití a trávení svého volného času.

LETNÍ KOUPÁNÍ

Budeme spolupracovat s majiteli pozemků na údržbě břehu Papeže. Chceme město, kde se dobře žije, a k tomu patří i jeho rekreační funkce – relaxace a letní koupání.