Zdravotní a sociální služby

Poskytneme pomoc potřebným
NECHCEME SE ZBAVIT ZODPOVĚDNOSTI
Každý se může ocitnout v nesnázích

Kvalitní společnost se pozná podle toho, jak je schopna postarat se o nejslabší a nejpotřebnější. Chceme Dobříš, která je tu pro všechny, nejen pro ty, kteří jsou na vrcholu sil a finančně dobře zajištěni. Žijí zde senioři i lidé, kteří se nachází v obtížné životní situaci. Nechceme a nesmíme se zbavit odpovědnosti za jejich plnohodnotný život.

ORIENTACE V SYSTÉMU POMOCI

Vytvoříme pozici městského koordinátora sociální a zdravotní péče. Koordinátor pomůže potřebným a jejich rodinám s orientací v nepřehledném prostředí zdravotních a sociálních služeb a doporučí jim odpovídající typ zařízení a pomoci. Koordinátor zprostředkuje pomoc také lidem v exekuci.

DOSTUPNÁ DOMÁCÍ PÉČE

Podpoříme dostupnost domácí zdravotní, ošetřovatelské i paliativní péče. Senioři i ti zdravotně znevýhodnění by měli mít možnost žít důstojným a běžným životem, co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.

VSTŘÍCNÉ PODMÍNKY PRO LÉKAŘE

Chceme vytvořit atraktivní podmínky pro setrvání nových lékařů na poliklinice v Dobříši, například nabídkou městského bytu.

MĚSTO BEZ BARIÉR

Podpoříme všechny projekty k rozšíření bezbariérového přístupu při úpravách komunikací a vstupech do objektů pro seniory, zdravotně znevýhodněné i rodiče s kočárky.