Monopoly pro dospělé

Jiří Štěpo, Dobříšské listy 12/2016

Následující text vznikl na základě vlastní zkušenosti a přítomnosti na více jak 4 hodinovém veřejném
zasedání zastupitelstva města Dobříš, dne 10. 11. 2016.

Co jsem viděl, slyšel a co si myslím?

Viděl jsem opakovanou argumentační nepřipravenost zástupců rady (koalice TOP 09, ČSSD, ANO,
Starostové a Nezávislí) k předkládaným bodům jednání – neschopnost obhájit a racionálně zdůvod-
nit předkládané návrhy řešení a chybějící ekonomické rozvahy. To je zarážející u vládnoucí koalice
slibující efektivní využívání finančních prostředků a zájem o občany na prvním místě. Někteří členové vládnoucí koalice se také vyhýbali odpovědím, podávali nesrozumitelné argumenty, nevysvětlili
důkladně svá stanoviska, přestože o to byli žádáni, a byli dokonce přistiženi při lhaní. Oponující
a diskutující zastupitelé i občané byli nejednou znevažováni (úšklebky, komentáře, zjevná netrpěli-
vost). K těmto projevům se opakovaně uchyloval i moderátor jednání – starosta města – což pova-
žuji za nezvládnutí jeho role. Nejednou zazněly stížnosti, nejen od opozice, ale i z řad přítomných
občanů, na nedostatečnou komunikaci a transparentnost na straně rady města a vládnoucí koalice.
Vyjádřením neúcty k luxusu demokratické rozpravy, který ještě stále máme, je podle mého názoru
i četnost předčasných odchodů zastupitelů z jednání a absence některých koaličních zastupitelů.
Z obsahu jednání vyplývá, že stále neexistuje dlouhodobá a komplexní vize udržitelného rozvoje místní
komunity a města. Chyběla mi témata, která by mohla oslovit širší veřejnost a především mladou generaci. Těžko, podle mého názoru, můžeme mladým lidem zazlívat, že se zdráhají chodit k volbám anebo že jsou málo občansky aktivní, když jim vládnoucí generace nenabízí smysluplný výhled do budoucna a místo toho řeší spíše marginálie a navíc způsobem, který vyvolává údiv, pochyby a rozladěnost. Propadáte pocitu beznaděje? Není to, zatím, nevyhnutelné. V zastupitelstvu, v poradních komisích a mezi občany jsou stále lidé, kteří dokáží argumentovat, připravit se na jednání, upozornit na nejasnosti, ptát se. Navíc můžete začít pravidelně chodit na veřejná zasedání a pouhou přítomností
projevit svůj zájem o plnění slibů vládnoucí koalice. Zároveň si můžete vytvořit vlastní názor na
kvalitu jednání a argumentace jednotlivých zastupitelů. Také tím vyjádříte podporu zastupitelům,
které jste volili, nebo jejichž názory jsou vám blízké.

Pokud se rozhodnete vzdát snahy jakkoliv tento stav místní politiky ovlivnit, můžete časem s překvapením zjistit, že vámi zvolení zástupci pochopili svou roli především jako účast v „dospělé verzi“ hry v monopoly, kde jde pouze o vlastní prospěch vyjádřený finančním ziskem a množstvím nemovitého majetku.

Já se této možnosti nevzdávám, a co vy?

Zdroj: Dobříšské listy 12/2016

zpět na přehled tisku